doonanar http://doonanar.mihanblog.com 2020-09-28T17:14:32+01:00 text/html 2016-04-23T04:47:24+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 در خانه گلکاری کنیم http://doonanar.mihanblog.com/post/33 در خانه گلکاری کنیم:<br><img src="http://www.nazkhatoon.net/wp/wp-content/uploads/2014/07/7-14-2014-9-44-26-PM.jpg"><br><a href="http://gol-behesht.ir/">سفارش تاج گل</a><br><br><b>خرید گل , سفارش گل ,گلفروشی , گلفروشی آنلاین , خرید دسته گل , خرید تاج گل , سفارش دسته گل , سفارش تاج گل</b><br><br>امروزه در منازل ، آبخش مانها ، رستورانها و موسسات مختلف نگهداری گل گیاه زینتی مورد تذکر خواست مردم است . در گوشه و کنار سالن ها اطاقها دفاترکار مکانی جهت مراقبت گلدان . یا گلهای بریده در نظر گرفته می شود . عموما گلهای بریده را در آب قرار می دهند و گلدانهای زینتی را روی میز پذیرایی ، گوشه کنار سالنها ، اطاقها راهروها میگذارند و با این تزئینات منظره جالبی به محل کار زندگی خود میدهند . با وجودی که در نگهداری این گلها دقت زیاد می شود معذالک بعد از چند روز یا چند هفته برگ گیاهان زرد شده گاهی گیاه پژمرده می شود و از بین می رود .مطالب و آبعضی های این بخش ، علاقمندان به گیاهان زینتی و گلها را از نکاتی آگاه میسازد که دانستن آن برای سلامت ی شادابی گلهایشان ضرورت دارد . در تعریف اجمالی ، فن گلکاری رشته ای از علم باغبانی است که جنبه های عمل آوردن و پرورش گیاهانی را که بنحوی از گل ، شکل عمومی گیاه یا میوه آنها از نظر زینتی مصرف می شود ، مورد بحث قرار می دهد .برای آشنایی خوانندگان با فن و هنر گلکاری ، مطالب علمی عمومی را در دو بخش جداگانه تحت عناوین : گلکاری عمومی و گلکاری خصوصی مورد بحث قرار می دهیم .<br>ـ گلکاری عمومی : در این بخش از کلیات بکار بردن اصول علمی برای تربیت و پرورش گیاهان سخن گفته می شود . اطلاعات عمومی در زمینه روشهای کاشت و تکثیر گیاهان چگونگی و زمان کشت وسایل مورد نیاز باغبانی سازگاری گیاه با محیط ، شناسایی شرایط ضروری محیط جهت کاشت گیاه از قبیل : گرما خاک ، هوا ، زطوبت مواد غذایی ، ها آفات گیاهی و روش های کنترل و مبارزه با بیماری ها و آفات از عبارت موارد ی می باشند که پرورش دهنده گل می بایست از آنها مطلع باشد .<br>ـ گلکاری خصوصی : در این بخش درباره هرگیاه زینتی یا گل مورد نظر از جنبه های بالا بطور جداگانه بحث می نماید و بجمله دیگر در این پارت راهنمای های بکار بردن مبانی علمی و عملی در نحوه کشت پرورش گیاهان و گلهای معین ی را مورد بحث قرار می دهد .<br>▪ موسسات مراکز پرورش گل و گیاه حاوی سه دسته کلی میشوند :<br>۱) موسسات تولیدی گل گیاه : این موسسات هرکدام به وسائل تهیه و تولید گلها و گیاهان خاصی که پرورش می دهند مجهز می باشند . برای مثال : موسسه تنها گل اُرکیده عمل می آورد یا موسسه ای گل میخک تولید و ساخت می نماید . در این موسسات گلخانه ها تجهیزات و وسعت زیاد با دریچه های زیاد جهت تهویه میباشند . در مرکز دیگری گیاهان زینتی گرمسیری عمل می آورند که گلخانه هائی با گرما رطوبت یست . همچنین گلخانه هائی جهت پیش رس کردن پیازهای گل تکثیر نباتات زینتی تهیه و تولید گل بریده از قبیل : رُز گلایول و لیس در اختیار دارند . این موسسات به زمین فراوان آب کافی برای خزانه کاری احتیاج دارند . در این مراکز متخصصین کار آزموده و کارگـران کارشناس بدون مشورت همیشگـی با مدیر موسسه کارهای را انجام می دهند . یعنی یکنفر کارگر قابل می داند چه موقع نهال را بکارد ، چه پیوند بزند ، خاک گلدانها را چه موقعی تعویض نماید و آبپاشی را چه اندازه و در چه موقع انجام دهد .<br>۲) موسسات عمومی شهری : مثل شهرداریها که مسئول اداره پارکهای عمومی ، میدانها درختان خیابانها بلوارها ،سایر مکانهای شهری عمومی می باشند .این موسسات نیز بنوبه خود از امکانات ضروری برای تکثیر کاشت داشت گیاهان درختان زینتی مصرف می نمایند .<br>۳) افراد علاقمند : یا به جمله دیگر آماتورها که در باغ ، باغچه یا محیط بسته خانه و آبخش مان خود گلها را می کارند و نگاهداری می کنند<br>● گلکاری عمومی<br>الف) چطور گیاهان زینتی را در خانه پرورش دهیم ؟<br>امروزه عمل آوردن گلدانهای گل در منزل یکی از بهتریـن سرگرمیهاست . گیاهان زینتی به ویژه در فصل زمستان پارت عمده تزئینات داخلی منزل را تشکیل میدهند . بعلاوه پرورش نباتات در منزل برای افرادی که باغی در اختیار ندارند و میخواهند کار های گلکاری داشته باشند حائز ارزش است . حتی جهت افرادی که باغی در اختیار دارند علاقمند به پرورش گل هستند این مورد قابل تذکر است . با وجودی که منزل برای پرورش و مراقبت گلها محل مناسبی نیست معهذا مردم به مراقبت گل در منزل علاقمندند . برای پرورش گیاهان زینتی در منزل باید احتیاجات اصلی آنها بهتریـن طرق کشت این قبیل گیاهان را بدانیم . در درجه اول بایستی گیاهانی را که از نظر برگ یا گل زینتی قابل نگهداری در منزل هستند بشناسیم آنها را گزینش کنیم و نحوه سازگاری تطابق آنها را با شرایط داخـل منزل فرا گیریم . در صورت امکان باید مجموعه ای از گیاهان را جمع آوری کنیم که شرایط افزایش آنها در منزل با شرایط مکانی که طبیعت زندگی می کنند فرق نداشته باشد . به عنوان مثال : میزان گرما در منزل می بایست طوری تنظیم شود که گیاه شانس زندگی کردن را داشته باشد . اکنون که در برخی منازل شوفاژ هست می بایست انواع بخصوصی از گیاهان زینتی را در منزل پرورش داد . اگر برگ فیکوس شما می ریزد و یا برگهای سیکلامن زرد می شود نبایستی فورا آنها را دور ریخت بلکه بایستی علت آنرا معرفت . جهت مثال: اگر بطور مرتب آب سرد به گلدان سیکلامن بدهیم برگهایش بسیار زیاد زود زرد می شود . با وجود این مسلم است که بدون دقت و تلاش شما ، هیچگونه عملی تضمین نمی شود .<br>عمل آوردن گیاهان در گلدان مثل فن آشپزی است . همان گونه ی که برای تولید و ساخت غذای مطبوع باید از اصول معین ی پیروی کرد در پرورش گیاهان هم می بایست مبانی علم گلکاری را آموخت تا خوب یتی بدست آورد .<br>ب) سازگاری گیاهان زینتی با محیط داخلی منزل ، باغ و باغچه : <br>مفهوم سازگاری یا تطابق با محیط جمله از واکنش مناسب موجود زنده نسبت به شرایط محیطی است . به عنوان مثال : دسته ای از گیاهان با بعضی از شرایط محیطی از قبیل : خاک رطوبت روشنائی خشکی هوا سازگارتر کم توقع ترند و در قبال تغییرات آنها معمولا عکس زیبا العمل مناسب دارند .در صورتیکه ارقام دیگر حساس ترند در صورت تغییرات زیاد شرایط زیستی ، از بین میروند . گلهائیکه پرورش دهندگان به بازار عرضه می کنند بدوا از طبیعت جمع آوری شده اند و با اهمیت آنست که ما محیط زیست طبیعی این گیاهان را بشناسیم . اما بسیار زیاد ی از گلها بتدریج را با محیط جدید سازگار می کنند ولی آن کیفیت ومرغوبیت احتمـا لا مصرف ای را کع با توجه به معرفت سازگاری با محیط زیست حاصل می شود بدست نمیآورند. پس در درجه اول بایستی احتیاجات گیاهانی را که میخواهیم در منزل پرورش دهیم بشناسیم . پرورش دهنده می بایست مطلع باشد که گل ، سیکلامن بنفشه آفریقایی سرخس ها آفلاندرا گیاهان خانواده آناناس که جنگلی می باشند محیط مرطوب ضروری دارند . کاکتوس وبقیه نباتات باصطلاح گوشتی ، که بافت ضخیم داشته بیابانی می باشند در مناطق خشک گرم در روشنائی شدید عمل آمده اند بهیچ وجه امکان رویش در باغ و باغچه را ندارند ولی ابه احتمال زیاد لا اگر بخواهند در منزل آنها را مراقبت کنند ، بخصوص در فصل زمستان می بایست به آنها بسیار زیاد کم آب بدهند و آنها را در محل روشن نزدیک پنجره قراردهند ، هرچند دراین مورد استثناهائی وجود دارد . تفکیک گیاهان رطوبت دوست و خشکی پسند بخصوص جهت تولید کنندگان گل فروشان حائز ارزش است . زیرا در گلخانه ها مغازه های گل فروشی محیط مرطوب آماده است نمی بایست این دو نوع نبات باهم مراقبت شوند ( به مفهوم گیاه رطوبت دوست گیاه خشکی پسند ) چون بافتهای انواع کاکتوس و نباتات گوشتی در محیط مرطوب نرم می شوند وضع طبیعی را از دست می دهند . گاهی از گلها سایه پسندند برخی به تغییرات شب و روز حساسند . اگر دسته ای از گلها مثل گل داودی را که ویژه مناطق جنوبی هستند و در روزهای ۱۲ ساعته گل می کنند به مناطق شمالی ببرند که در تابستان طول روز به ۱۶ ساعت میرسد گل نمی نماید . مگر اینکه طول روز کوتاه شود . به جمله دیگر این دسته از گیاهان در اوائل مهر که طول روز کوتاه می شود گل می کنند . در سالهای اخیر هزاران هزار گیاه در تاثیر عدم آشنایی مهارت مردم همچنین در تاثیر عدم سازگاری با محیط در منازل از بین رفته اند ولی با شناسائی گیاهان مقاوم مهارت در نحوه پرورش آنها عده ای از گیاهان زینتی را میتوان در خانه نگهداشت . text/html 2016-04-23T04:47:16+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 در خانه گلکاری کنیم http://doonanar.mihanblog.com/post/32 در خانه گلکاری کنیم:<br><img src="http://www.nazkhatoon.net/wp/wp-content/uploads/2014/07/7-14-2014-9-44-26-PM.jpg"><br><a href="http://gol-behesht.ir/">خرید دسته گل</a><br><br><b>خرید گل , سفارش گل ,گلفروشی , گلفروشی آنلاین , خرید دسته گل , خرید تاج گل , سفارش دسته گل , سفارش تاج گل</b><br><br>امروزه در منازل آقسمت مانها رستورانها موسسات مختلف نگهداری گل و گیاه زینتی مورد تذکر خواست مردم است .اکثرا ٌ در گوشه کنار سالن ها ، اطاقها ، دفاترکار ، مکانی جهت مراقبت گلدان . یا گلهای بریده در نظر گرفته می شود . عموما گلهای بریده را در آب قرار می دهند و گلدانهای زینتی را روی میز پذیرایی ، گوشه کنار سالنها اطاقها و راهروها میگذارند با این تزئینات منظره جالبی به محل کار و زندگی خود میدهند . با وجودی که در نگهداری این گلها دقت خیلی می شود ، معذالک بعد از چند روز یا چند هفته برگ گیاهان زرد شده گاهی خود گیاه پژمرده می شود از بین می رود .مطالب آگاهی های این بخش ، علاقمندان به گیاهان زینتی گلها را از نکاتی آگاه میسازد که دانستن آن برای سلامت ی و شادابی گلهایشان ضرورت دارد . در تعریف اجمالی فن گلکاری رشته ای از علم باغبانی است که جنبه های عمل آوردن و پرورش گیاهانی را که بنحوی از گل شکل عمومی گیاه یا میوه آنها از نظر زینتی مصرف می شود ، مورد بحث قرار می دهد .برای آشنایی خوانندگان با فن هنر گلکاری ، مطالب علمی عمومی را در دو قسمت جداگانه تحت عناوین : گلکاری عمومی گلکاری خصوصی مورد بحث قرار می دهیم .<br>ـ گلکاری عمومی : در این بخش از کلیات بکار بردن اصول علمی جهت تربیت پرورش گیاهان سخن گفته می شود . اطلاعات عمومی در زمینه روشهای کاشت تکثیر گیاهان چگونگی و کشت ، وسایل مورد نیاز باغبانی ، سازگاری گیاه با محیط شناسایی شرایط ضروری محیط جهت کاشت گیاه از قبیل : گرما ، خاک هوا ، زطوبت مواد غذایی ، مریضی ها آفات گیاهی و روش های کنترل و مبارزه با بیماری ها آفات از عبارت موارد ی هستند که پرورش دهنده گل بایستی از آنها مطلع باشد .<br>ـ گلکاری خصوصی : در این بخش درمورد هرگیاه زینتی یا گل مورد نظر از جنبه های بالا بطور جداگانه بحث می نماید بجمله دیگر در این قسمت روش های بکار بردن مبانی علمی عملی در آموزش کشت پرورش گیاهان گلهای معین ی را مورد بحث قرار می دهد .<br>▪ موسسات مراکز پرورش گل و گیاه حاوی سه دسته کلی میشوند :<br>۱) موسسات تولیدی گل گیاه : این موسسات هرکدام به وسائل تهیه و تولید گلها و گیاهان خاصی که پرورش می دهند مجهز هستند . جهت مثال : موسسه فقط گل اُرکیده عمل می آورد یا موسسه ای گل میخک تهیه و تولید می نماید . در این موسسات گلخانه ها تجهیزات وسعت خیلی با دریچه های زیاد جهت تهویه میباشند . در مرکز دیگری گیاهان زینتی گرمسیری عمل می آورند که گلخانه هائی با گرما و رطوبت زیادتر یست . همین طور گلخانه هائی برای پیش رس کردن پیازهای گل ، تکثیر نباتات زینتی تولید و ساخت گل بریده از قبیل : رُز گلایول و لیس در اختیار دارند . این موسسات به زمین فراوان آب کافی جهت خزانه کاری احتیاج دارند . در این مراکز متخصصین کار آزموده کارگـران کارشناس بدون مشورت مستمر با مدیر موسسه کارهای را انجام می دهند . به مفهوم یکنفر کارگر قابل می داند چه موقع نهال را بکارد ، چه پیوند بزند ، خاک گلدانها را چه موقعی تعویض نماید و آبپاشی را چه اندازه و در چه موقع انجام دهد .<br>۲) موسسات عمومی و شهری : مثل شهرداریها که مسئول اداره پارکهای عمومی میدانها درختان خیابانها و بلوارها ،سایر مکانهای شهری و عمومی می باشند .این موسسات بنوبه خود از امکانات ضروری برای تکثیر و کاشت داشت گیاهان و درختان زینتی استفاده می نمایند .<br>۳) افراد علاقمند : یا به جمله دیگر آماتورها که در باغ باغچه یا محیط بسته خانه و آپارت مان گلها را می کارند نگاهداری می کنند<br>● گلکاری عمومی<br>الف) چطور گیاهان زینتی را در خانه پرورش دهیم ؟<br>امروزه عمل آوردن گلدانهای گل در منزل یکی از برترین سرگرمیهاست . گیاهان زینتی به ویژه در فصل زمستان بخش عمده تزئینات داخلی منزل را تشکیل میدهند . بعلاوه پرورش نباتات در منزل جهت افرادی که باغی در اختیار ندارند میخواهند کار های گلکاری داشته باشند حائز ارزش است . حتی برای افرادی که باغی در اختیار دارند علاقمند به پرورش گل هستند این موضوع قابل توجه است . با وجودی که منزل جهت پرورش و نگهداری گلها محل مناسبی نیست ، معهذا مردم به مراقبت گل در منزل علاقمندند . برای پرورش گیاهان زینتی در منزل می بایست احتیاجات مهم آنها و بهتریـن طرق کشت این قبیل گیاهان را بدانیم . در درجه اول باید گیاهانی را که از نظر برگ یا گل زینتی و قابل مراقبت در منزل هستند بشناسیم آنها را گزینش کنیم و آموزش سازگاری تطابق آنها را با شرایط داخـل منزل فرا گیریم . در صورت امکان بایستی مجموعه ای از گیاهان را جمع آوری کنیم که شرایط بیشتر شدن آنها در منزل با شرایط مکانی که طبیعت زندگی می کنند فرق نداشته باشد . به عنوان مثال : میزان گرما در منزل بایستی طوری تنظیم شود که گیاه شانس زندگی کردن را داشته باشد . هم اکنون که در بعضی منازل شوفاژ هست باید انواع بخصوصی از گیاهان زینتی را در منزل پرورش داد . اگر برگ فیکوس شما می ریزد یا برگهای سیکلامن زرد می شود ، نباید فورا آنها را دور ریخت بلکه بایستی علت آنرا معرفت . جهت مثال: چنانچه بطور مرتب آب سرد به گلدان سیکلامن بدهیم برگهایش خیلی زود زرد می شود . با وجود این مسلم است که بدون دقت تلاش شما هیچگونه عملی تضمین نمی شود .<br>عمل آوردن گیاهان در گلدان مثل فن آشپزی است . همان گونه ی که برای تولید و ساخت غذای مطبوع بایستی از اصول معین ی پیروی کرد در پرورش گیاهان می بایست مبانی علم گلکاری را آموخت تا موفق یتی بدست آورد .<br>ب) سازگاری گیاهان زینتی با محیط داخلی منزل باغ و باغچه : <br>مفهوم سازگاری یا تطابق با محیط جمله از واکنش مناسب موجود زنده نسبت به شرایط محیطی است . به عنوان مثال : دسته ای از گیاهان با برخی از شرایط محیطی از قبیل : خاک رطوبت روشنائی و خشکی هوا سازگارتر و کم توقع ترند و در قبال تغییرات آنها معمولا عکـس العمل مناسب دارند .در صورتیکه ارقام دیگر حساس ترند و در صورت تغییرات خیلی شرایط زیستی ، از بین میروند . گلهائیکه پرورش دهندگان به بازار عرضه می کنند بدوا از طبیعت جمع آوری شده اند و خیلی مهم آنست که ما محیط زیست طبیعی این گیاهان را بشناسیم . اما بسیاری از گلها بتدریج را با محیط جدید سازگار می کنند ولی آن کیفیت ومرغوبیت و احتمـا لا استفاده ای را کع با توجه به معرفت سازگاری با محیط زیست حاصل می شود بدست نمیآورند. پس در درجه اول می بایست احتیاجات گیاهانی را که میخواهیم در منزل پرورش دهیم بشناسیم . پرورش دهنده می بایست مطلع باشد که گل ، سیکلامن ، بنفشه آفریقایی ، سرخس ها آفلاندرا و گیاهان خانواده آناناس که جنگلی هستند ، محیط مرطوب ضروری دارند . کاکتوس وبقیه نباتات باصطلاح گوشتی ، که بافت ضخیم داشته و بیابانی می باشند در مناطق خشک و گرم در روشنائی شدید عمل آمده اند بهیچ وجه امکان رویش در باغ و باغچه را ندارند ولی ابه احتمال زیاد لا چنانچه بخواهند در منزل آنها را نگهداری کنند ، بخصوص در فصل زمستان بایستی به آنها زیاد کم آب بدهند و آنها را در محل روشن نزدیک پنجره قراردهند ، هرچند دراین مورد استثناهائی وجود دارد . تفکیک گیاهان رطوبت دوست خشکی پسند بخصوص برای تولید کنندگان گل فروشان حائز ارزش است . زیرا در گلخانه ها و مغازه های گل فروشی محیط مرطوب آماده است نبایستی این دو نوع نبات باهم نگهداری شوند ( به مفهوم گیاه رطوبت دوست و گیاه خشکی پسند ) چون بافتهای انواع کاکتوس و نباتات گوشتی در محیط مرطوب نرم می شوند وضع طبیعی را از دست می دهند . گاهی از گلها ، سایه پسندند و گاهی به تغییرات شب روز حساسند . چنانچه دسته ای از گلها مثل گل داودی را که ویژه مناطق جنوبی هستند در روزهای ۱۲ ساعته گل می کنند به مناطق شمالی ببرند که در تابستان طول روز به ۱۶ ساعت میرسد ، گل نمی نماید . مگر اینکه طول روز کوتاه شود . به جمله دیگر این دسته از گیاهان در اوائل مهر که طول روز کوتاه می شود گل می کنند . در سالهای اخیر هزاران هزار گیاه در تاثیر عدم آشنایی مهارت مردم همین طور در اثر عدم سازگاری با محیط در منازل از بین رفته اند ولی با شناسائی گیاهان مقاوم و مهارت در آموزش پرورش آنها عده ای از گیاهان زینتی را میتوان در خانه نگهداشت . text/html 2016-04-18T18:43:38+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 فاصله در موسیقی چیست http://doonanar.mihanblog.com/post/31 <img src="http://negare.ir/wp-content/uploads/fasele-dar-mosighi-640x209.jpg"><br><br><a href="http://4uvst.com/">وی اس تی</a><br><br><b>● فاصله موزیک </b><br>در موسیقی اختلاف زیرو بمی (زیرایی) یا نسبت تواتر بین دو صدا را فاصله گویند. فاصله دو نت پی درپی را متصل غیر آن را منفصل گویند. برخی از فاصله های متصل كه به نزدیك ترند نیم پرده و آنهائی كه دور ترند پرده نامیده می شوند. فاصله را همـواره بالا رونده حساب می كنند. هر فاصله به نام شماره نت های تشكیل دهنده آن نامیده می شود.بدیهی است كه تعداد فاصله های میانی هر فاصله همـواره یكی كمتر از شماره نام آن است.علامتهای تغییر دهنده علامتهای تغییر دهنده علامتهائی هستند كه قبل از نت ها (سمت چپ) قرار گرفته ولوم آنها را به اندازه نیم پرده یا دو نیم ـ پرده كروماتیك بالا یا پایین می برد .<br><br>دیز (#) ولوم نت بدون علامت را نیم پرده كروماتیك بالا می برد . بمل (b) ولوم نت بدون علامت را نیم پرده كروماتیك پایین می برد . دوبل دیز (×) ولوم نت بدون علامت را دو نیم پرده كروماتیك بالا میبرد . دوبل بمل (bb) صوت نت بدون علامت را دو نیم پرده كروماتیك پایین می برد .<br><br>بكار ولوم نت های با علامت به مفهوم تغییریافته توسط دیز وبمل دوبل بمل را به حالت اصلی بر می نماید . نیم پرده دیاتونیك كروماتیك دو نت كه اسم نبوده نیم پرده فاصله داشته باشند، نیم پرده دیاتونیك ؛ و دو نت كه هم اسم بوده ونیم پرده فاصله داشته باشند، نیم پرده كروماتیك نامیده می شوند. هر پرده از یك نیم پرده كروماتیك (۵كما) ویك نیم پرده دیاتونیك (۴كما) یا بعكس تشكیل شده است. هر كما معادل ۹/۱ پرده است، پس ۹كما تشكیل یك پرده میدهد<br><br><b>● نت های مترادف (آنارمونیك)</b><br>دو نت كه اسم نبوده ولی صدایشان یكی باشد، مترادف یا آنارمونیك نامیده میشوند. اگر نت بم (نت اول ) یك فاصله را نیم پرده كروماتیك پایین یا نت زیر (نت دوم )را نیم پرده كروماتیك بالا ببریم فاصله دورترمی شود ، ولی تعداد فاصله های میانی آن ثابت می ماند.<br>جهت مثال اگر فاصله چهارم درست را كه از دو پرده و یك نیم پرده تشكیل شده است ، به اندازه نیم پرده كروماتیك دور كنیم تبدیل به فاصله چهارم افزوده می شود . اگر نت بم (اول ) یك فاصله را نیم پرده كروماتیك بالا یا نت زیر (نت دوم) را نیم پرده كروماتیك پایین بیاوریم فاصله نزدیك تر می شود، ولی باز تعداد فاصله های میانی آن ثابت می ماند. جهت مثال اگر فاصله سوم بزرگ را كه از دو پرده تشكیل شده به اندازه نیم پرده كروماتیك نزدیك تر كنیم ، به فاصله سوم كوچك تبدیل می شود.<br><br>پس ،اگرازفاصله بزرگ نیم پرده كروماتیك كسرشودبه فاصله كوچك تبدیل می شود. اگرازفاصله كوچك ودرست نیم پرده كروماتیك كسرشودبه فاصله كاسته تبدیل می شود.(به استثنای یكم درست كه كاسته ندارد ). اگربه فاصله بزرگ ودرست نیم پرده كروماتیك اضافه شودبه فاصله افزوده می شود.اگربه فاصله افزوده نیم پردهكروماتیك اضافه شود به فاصله افزوده ترتبدیل می شود . اگرازفاصله كاسته نیم پرده كروماتیك كسرشودبه فاصله كاسته تر تبدیل می شود.<br><br><b>● معكوس فاصله ها</b><br>اگرنت بم (اول)یك فاصله رایك اكتاو بالاببریم وبعدازنت زیر(دوم)قراردهیم ویااگرنت زیر (دوم)یك فاصله رایك اكتاو پایین بیاوریم و قبل ازنت بم(اول)قراردهیم،فاصله معكوس می شود. چون شماره فاصله ومعكوس آن عدد ۹ رابه وجودمی آ ورد، پس جهت پیدا كردن معكوس هرفاصله کافیست كه شماره آن را ازعدد ۹ كم كنیم. همچنین معكوس فاصله های درست همـواره درست است ومعكوس فاصله های بزرگ همیشه كوچك است وبه عكس. ومعكوس فاصله های كاسته همـواره افزوده است وبعكس. ومعكوس فاصله های افزوده تر همـواره كاسته تر است وبه عكس .<br><br><b>● فاصله های نغمگی (ملودیك )وهمموزیک ( هارمونیك)</b><br><br>دوولوم فاصله اگر پی در پی شنیده شوند فاصله را ملودیك واگر با نیز شنیده شوند فاصله را هارمونیك گویند. فاصله های مطبوع ( ملایم ) ونا مطبوع ( ناملایم) فاصله های یكم درست وپنجم درست وهشتم درست را مطبوع كامل وفاصله های سوم بزرگ و سوم كوچك وششم بزرگ وششم كوچك را مطبوع غیر كامل وفاصله چهارم درست را مطبوع مشترك وپنجم كاسته چهارم افزوده را نا مطبوع جاذب وبقیه فاصله ها را نامطبوع گویند.<br><br><b>● فاصله های آسان :</b><br><br>فاصله هائی می باشند كه حدود آنها ازیك اكتاو تجاوز نكند .<br><br><b>● فاصله های تركیبی :</b><br><br>هر فاصله كه از اكتاو تجاوز كند تركیبی نام دارد. برای تركیبی كردن یك فاصله آسان کافیست كه نت زیر (دوم ) آن را یك یا چند اكتاو بالا یا نت بم (اول) آن رایك یا چند اكتاو پائین ببریم . كیفیت فاصله های آسان در تركیبی آنها عوض نمی شود ، یعنی فاصله های درست در تركیبی درست وفاصله های بزرگ درتركیبی بزرگ وكوچك در تركیبی كوچك خواهد بود. فاصله تركیبی همـواره از اضافه كردن یك یا چند عدد ۷ به فاصله آسان آن بدست می آید.جهت مثال اگر فاصله سوم بزرگ را به اندازه یك اكتاو دوركنیم فاصله دهم بزرگ ،وچنانچه به اندازه دو اكتاو دور كنیم فاصله بزرگ حاصل می شود .<br>۱۷=۷+۷+۳<br>۱۰=۷+۳<br>برای آسان كردن فاصله های تركیبی هم باید یك یا چند عدد ۷ از آن كسر كردتا فاصله آسان آن به دست آید. جهت مثال از فاصله هجدهم درست می توان دو عدد۷ كسر كرد تا عدد چهار باقی بماند و نتیجه چهارم درست شود .<br>۴=(۷+۷)-۱۸<br>شرح : چون فاصله های یكم درست و هشتم درست هر دو فاصله آسان می باشند فاصله آسان فواصل پانزدهم بیست دوم و بیست و نهم میتواند هشتم درست و یا یكم درست باشد text/html 2016-04-16T14:11:37+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ اعتراف از مجید خراطها http://doonanar.mihanblog.com/post/30 متن آهنگ اعتراف از مجید خراطها<br><img src="http://up.text-ahang.ir/view/1385147/TEXT1146.jpg"><br><a href="http://berozseda.com/">دانلود آهنگ</a><br><br><b>دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو</b><br><br>♪♪♪♪♪♪<br><br>با توام درود عزیزم<br><br>نبینم اشكات بباره<br><br>رفیق ندارم دیگه چشـم ات<br><br>چشـم امو یادش بیاره<br><br>گرچه بد شدم اواخر<br><br>نخواستم چشم تو تر شه<br><br>بد شدم تا واسه ی تو<br><br>راه رفتن آسان تر شه<br><br>وقتی دیدم خشك سردی<br><br>پر كینه شد تموم تار و پودم<br><br>اعتراف اول اینه...<br><br>من زیادی زود قضاوت كرده بودم<br><br>همیشه واسم سوال بود<br><br>تو خودت رفتی جهت چه پس گریه كردی ؟<br><br>اعتراف دوم اینه...<br><br>من بهت نامردی كردم خیلی مردی<br><br>تو دوراهی , وقتی موندم , تو خودت رفتی كه خوشبخت شم میدونم<br><br>اعتراف سوم اینه...<br><br>سخته تو فكر تو ولی پیش اونم<br><br>نه دیگه فكر خودت باش<br><br>دیگه برگشتن محاله<br><br>لحظه های رفتن من<br><br>میدونم واست سواله<br><br>جای من میتونه پر شه ؟<br><br>این واسه منم سواله<br><br>از زمانیكه تو رفتی<br><br>هی میره و من دیوونه میشم<br><br>كاش فراموشی بگیرم یا برگرده برگردی پیشم<br><br>ای خدا خودت میدونی اون جمع و جورم میكرد بال و پرم بود<br><br>من بدون اون میمیرم ای خدا این اعتراف آخرم بود<br><br>به قول خودت عزیزم<br><br>چقد این فضا غریبه<br><br> برای چه من هیچی نگفتم<br><br> جهت چه خندیدم عجیبه<br><br>هركار بدی كه كردم<br><br>فكر نكن دوستت نداشتم<br><br>اونی كه هستی كنارش<br><br>من سر راهت گذاشتم<br><br> متن موزیک هیشکی جاتو نمیگیره از فرهاد برنجان<br><br>♪♪♪♪♪♪<br><br>هیشکی جاتو نمیگیره<br><br>بی تو دل از تمام سیره<br><br>میدونی عزیزم هرگز هیچکی جاتو نمیگیره<br><br>تو دل عاشقی که واسه تو میمیره<br><br>هیچکی جاتو نمیگیره...<br><br>پرستوی مهاجرم دلم برات تنگه<br><br>ای نازنین مسافرم دلم برات تنگه<br><br>دلم برات تنگه...<br><br>هیشکی جاتو نمیگیره...<br><br>وقتی که نیستی پیشم میمیرمو زنده میشم<br><br>با خنده هات غریبه عاشق گریه میشم<br><br>زمان ی که نیستی پیشم میمیرمو زنده میشم<br><br>با خنده هات غریبه و عاشق گریه میشم<br><br>هیشکی جاتو نمیگیره<br><br>بی تو دل از تمام سیره<br><br>میدونی عزیزم هرگز هیچکی جاتو نمیگیره<br><br>تو دل عاشقی که واسه تو میمیره<br><br>هیچکی جاتو نمیگیره...<br><br>پرستوی مهاجرم دلم برات تنگه<br><br>ای نازنین مسافرم دلم برات تنگه<br><br>دلم برات تنگه...<br><br>هیشکی جاتو نمیگیره...<br><br>باز صدایم کن از راهایم کن<br><br>باز صدایم کن از ناراحتی راهایم کن<br><br>من بی تو هیچم از جهان سیرم<br><br>هر جا که باشم بی تو میمیرم text/html 2016-04-16T06:22:41+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 انجام پایان نامه مدیریت http://doonanar.mihanblog.com/post/29 هدف پژوهش <br>هدف از این تحقیق بررسی عملكرد سایت BazaarBiz در جذب مشتریان ارائه راهكارهای اقتصادی و نگهداری آنها اجرای CRM ونیز بررسی خوب یت این سایت در امر e- marketing می‌باشد.<br><img src="http://editexperts.ir/static/custom-editexperts/assets-public/img/bg/about.jpg"><br><a href="http://www.moshaveranetehran.net/">انجام پایان نامه ارشد مدیریت</a><br><br><b>پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت</b><br>بیان مسئله<br>با تذکر به این كه در كشور ما هنوز تجارت الكترونیك به طور كامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم معرفت مردم از اینشیوه تجاری ونیز با تاكید بر این موضوع كه دنیای امروز بر پایه استفاده از EDI,IT پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد كشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business , e- commerae یكی از واجبات هر سازمان با شركتی می‌باشد.<br>ارزش مساله (نظری –عملی)<br>با تذکر به گسترش IT در دنیای امروز والكترونیكی شدن امور، ائم از تجارت راهنمای ، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینكه امروزه كوچكترین پیش پا افتاده ترین كارها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الكترونیكی كارها از عبارت تجارت، كه سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در كشور ما امری ضروری است.<br>یافته‌های برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده مربوط به مساله مورد پژوهش:<br>با توجه به جدید بودن و به روز بودن مورد پژوهشهای چندانی روی این مساله انجام نگرفته است. و از طرفی پژوهشهای صورت گرفته نیز به صورت كلی بوده وبر فرهنگسازی تجارت الكترونیك و یا بررسی آن در ایران بوده است هیچ پژوهش به صورت خاص و تخصصی بر این مساله متمركز نشده است، ولی یافته‌های بدست آمده حاوی مزایا و معایب e- commore نحوه‌های جابجایی پول، بحث امنیت، تبلیغات و بررسی داشته اند.<br>سوال (ها) فرضیه‌ها (های) پژوهش<br>۱- فروش online از لحاظ اقتصادی دارای عملكرد مطلوبیست.<br>۲- میزان ماندگاری مشتریان در سایت باعث افزایش فروش می‌شود.<br>۳- به روز رسانی و ایجاد عوامل جذاب باعث بالا رفتن آماره بازدید كنندگان می‌شود <br>۴- نبود پول الكترونیكی سبب كاهش كارایی این سیستم می‌شود.<br>تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس<br>(متغیرهای مستقل) f= متغیر تابع<br>متغیرهای مستقل حاوی مشتریان جذب و نگهداری مشتری ارضای خواسته مشتری <br>متغیر وابسته عملكرد سایت (عرضه كالا و فروش)<br><br>معین كردن مقیاس اندازه گیری متغیرها<br>مقایس اندازه گیری نسبی است (فروش) مقیاس اندازه گیری با توجه به اینكه متغیرها تمام وابسته هستند متغیرهای (فروش، عملكرد، مشتریان، رضایتمندی و….) نسبتی می‌باشد.<br>معین كردن نقش متغیرها (باز خور)<br>در این پژوهش، عملكرد سایت ۰عرضه كالا و فروش به عنوان متغیر وابسته و آمیخته‌ها بازاریابی به عنوان متغیر مستقل می‌باشد <br>طرح پژوهش<br>در بررسی این پژوهش ابتدا تبلیغات بررسی می‌گردد، پس میزان فروش مورد محاسبه قرار گرفته و میزان رضایتمندی مشتریان نحوه عملكرد سایت در قبال مشتریان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.<br>جامعه گروه نمونه مورد بررسی <br>جامعه وگروه بررسی شده مدیران وسیاستگذاران سایت بازار بیز می‌باشند.<br>روش نمونه برداری <br>با تذکر به اینكه در این پژوهش عملكرد یك سایت مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا جامعه آماری مدیران سیاستگذاران سایت می‌باشند كه با توجه به میزان كم آنها، از تمام ی آنها استفاده شده است.<br>وسائل گر آوری داده‌ها<br>در این تحقیق برای جمع آوری داده‌ها ازروش مصاحبه، استفاده از منابع كتابخانه ای، اطلاعات آماری موجود از كاربران سایت استفاده گردیده است.<br>روش گرد آوری داده‌ها<br>برای گرد آوری داده‌ها اصلی ترین منبع روش گرد آوری مصاحبه با اعضای اصلی سایت كه سیاستگذاران سایت نیز می‌باشند لذا در مصاحبه با مدیران ومسئولان سایت سوال سوالهای بیان شده به جمع آوری داده‌ها پرداخته شده است به دلیل نو بودن موضوع، وكم بودن جامعه آماری، تهیه پرسش نامـه مقدرو نبود، اما در گرد آوری داده‌ها از اطلاعات موجود در كنترل پنل Conrtol panel سایت نیز مصرف شده است.<br>روش تجزیه تحلیل داده‌ها<br>با روش‌های آمار استنباطی آزمون فرضیه‌ها پرداخته خواهد شد.<br>در این پروژه برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است text/html 2016-04-06T18:21:33+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/28 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه و شعر موزیک طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همیشه باشی با من روزایه بهتر کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات مهم نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست آهنگ طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همیشه منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه برای چه دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که بایستی تنها بمونه<br>وقتی چشـم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-04-06T18:20:42+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/27 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه شعر موزیک طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همـواره باشی با من روزایه بهتر کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات با اهمیت نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست آهنگ طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همـواره منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه جهت چه دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که باید فقط بمونه<br>زمان ی چشم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-04-06T18:20:42+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/26 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه شعر موسیقی طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همیشه باشی با من روزایه خوب کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات با اهمیت نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست موزیک طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همیشه منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه چرا دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که بایستی تنها بمونه<br> ی چشـم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-04-06T18:19:52+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/25 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه شعر موزیک طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همـواره باشی با من روزایه خوب کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات خیلی مهم نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست آهنگ طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همـواره منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه چرا دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که می بایست فقط بمونه<br>وقتی چشم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-04-06T18:19:52+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/24 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه و شعر موسیقی طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همـواره باشی با من روزایه بهتر کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات خیلی مهم نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست آهنگ طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همـواره منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه چرا دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که می بایست فقط بمونه<br> ی چشـم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-04-06T18:19:52+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 متن آهنگ طفره سعید عرب http://doonanar.mihanblog.com/post/23 <img src="http://www.persiantext.ir/wp-content/uploads/2016/04/Saeed-Arab-Tafre-300x300.jpg"><br><br><a href="http://www.radiujavan.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85">دانلود موسیقی بی کلام</a><br><br><b>ترانه شعر موزیک طفره سعید عرب</b><br>کاش میشد همـواره باشی با من روزایه بهتر کوتاهن نرو نذار تنهاشم<br>وای که برات مهم نیست حرفام تو رو هنوزم میخوام میخوام کنارت باشم<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همـواره تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تکست آهنگ طفره سعید عرب<br>ای وای از تو که همـواره منو جا میذاری با یه جهان بد بیاری<br>ای وای از تویی که قلبت مثله سنگه با من آخه برای چه دوسم نداری<br>ای وای از دلی که خون همین دله دیوونه که می بایست تنها بمونه<br>زمان ی چشـم ات که مهربونه حاله منو ندونه دیگه از من چی میدونه<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم<br>شلوغه دورت ولی منم همـواره تنهام<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت اما منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>تو هر چقد طفره بری من باز رو حرفامم بخون تمومه حسمو از نگاهم<br>شلوغه دورت ولی منم همیشه تنهام شدم برات یه عشقه دومینه غلط م<br>** text/html 2016-03-11T22:20:37+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 آیا در آینده استفاده کننده انرژی هستیم؟ http://doonanar.mihanblog.com/post/22 <img src="http://s6.picofile.com/file/8242925384/Untitled.png"><br><br><a href="http://arnisco.com/">اطلاعات بیشتر+</a><br><br>یک روزنامه نگار به مبحث فقر-سوختی پرداخته است<br>در اروپا شمال آمریکا , فقر سوختی رو به بیشتر شدن است تخمین زده شده که ۱۰۰ میلیون خانوار نمی توانند خانه هایشان را در طول فصل های زمستانی به اندازه کافی گرم نگاه دارند.<br>در پروژه Enact كار به تهیه تولید مجموعه ای چندرسانه در مورد فقر سوختی علل و عوامل ایجاد مدیریت ان پرداخته شده است.<br>در بخش ی از این پروژه آمده است وقتی که مردم با اولین فصل سرد زمستانی روبرو می شوند قیمت گاز طبیعی ارتقا می یابد مردم نمی توانند در میزان مطلوب خانه های را گرم نگاه دارند در این مستندات ابعاد مختلف این فقر سوختی و علل عوامل آن مورد نقد قرار گرفته است.<br>پیام کلی پروژه نشان دادن گستردگی فقر-سوختی است در اکثر موارد , ترکیب خانه های بی کیفیت قیمت های بالای انرژی مردم را دچار موارد مالی می نماید و در نهایت می تواند باعث به تهدید انداختن سلامت ی و سلامت ی آنها شود.<br>این پروژه با استفاده از رسانه های گوناگون سعی در پررنگ کردن سئو مصرف سوخت دارد تا در چند سال های آتی که مصرف انرژی بصورت تصاعدی روی به ارتقا است بتواند سبب کاهش مصرف و درست استفاده کردن خانه ها از انرژی شود.<br><b>آیا در آینده مصرف کننده انرژی هستیم؟</b><br><br>در ایران مبحث ۱۹ ساختمان در همین زمینه به تصویب رسیده است ولی هنوز به شکل جدی دنبال نمی شود. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، یکی از مباحث بیست‌ودوگانه مقررات ملی ساختمان است که با رعایت این مقررات در ساخت‌وسازها می‌توان ساختمان‌هایی علمی مبتنی بر ضروریات ضروری محیط زیست و باصرفه در مصرف انرژی را در کشور داشت.<br>اما هدررفت ۳۰درصدی انرژی در ساخت‌وسازهای کشورمان نشان از این دارد که با وجود گذاشته ای نظارتی همچون سازمان‌های نظام مهندسی شهرداری‌ها، رعایت مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازهای کنونی مغفول مانده و کمتر به آن توجه می‌شود.<br>اخیرا ً هم اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بر ارزش رعایت مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازها تأکید کرد از شهرداری‌ها خواست که بر طبق قانون عمل کنند و به ساختمان‌های فاقد مبحث ۱۹ مجوز انتها کار ندهند.<br>اما شهرداری‌ها نیز بر ارزش اجرای مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازها واقف معتقد هستند در سال‌های اخیر، عواملی همچون عدم به‌کارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و تاثیر گذار در كم شدن اتلاف انرژی در ساختمان و در نهایت، ضعف در فرهنگ‌سازی درست استفاده انرژی در بین بهره‌برداران در کنار اجرانشدن کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی، ساختمان‌های کشور را به بزرگ‌ترین منبع اتلاف انرژی تبدیل کرده است.<br>حال با وجود اینکه ارزش رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم برای شهرداری و هم جهت نظامات مهندسی روشن است، چه دلایلی اجرای این با اهمیت را تهم اکنون به تعویق انداخته است؟<br>کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان می‌تواند با نظارت دقیق مسئولان شهرداری سازمان‌های نظام مهندسی نیز استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان، حاصل شود.» text/html 2016-03-10T11:56:32+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 درب ضد سرقت چیست ؟ http://doonanar.mihanblog.com/post/21 <img src="http://www.decornama.com/statics/userfiles/images/window-door/security-door/security-door.jpg"><br><br><a href="http://doorsam.ir/">درب های ضد سرقت</a><br><br><br><b>درب ضد سرقت چیست ؟</b><br>درب ضد سرقت دربی است که سارقین نتوانند با هر نحوه دستکاری یا تخریب قفل درب وارد محل مورد نظر شوند و درب ضد سرقت مانع از ورود آنها گردد.بعلاوه درب ضد سرقت می باید بر طبق استانداردهای محیطی چون سرما گرما و صدا طراحی ساخته شده باشد.<br><br>یکی دیگر از مورد هایی که درب ضد سرقت می بایستی نسبت به درب های معمولی داشته باشد این است که استانداردهای ضروری ه وقت وقوع آتش سوزی زلزله رانیز برخوردار بوده تا مانع کمک رسانی نیروهای امدادی نباشد.هم چنین درب ضد سرقت می می بایست متناسب با محل مورد نظر انتخاب گردد.بطور مثال درب ضد سرقت مورد نیاز برای اماکنی چون ویلاها ،کارخانه ها اداراتی که نیاز به امنیت بالاتری نسبت به منازل دارند بایستی از لحاظ کیفیتی ،کیفیت دو چندان داشته باشند بدین صورت که ضخامت فولاد میانی درب در دو طرف درب ضد سرقت به ضخامت 1میلی متر تعبیه شود از پشم سنگ دیگر عایق های هوا و صدا ضد رطوبت ضد اسید برای بالا بردن کیفیت در محل های صنعتی یا مرطوب بکار برده شود .<br><br>در انتها شایان ذکر است که بهترین مرغوب ترین دربهای ضد سرقت هم نمی توانند 100 در صد تضمین کنند که از دسترس و نگرانی سارقین در امان باشند ولی بهترین درب ضد سرقت دربی است که بر طبق استانداردهای جهان ی ساخته شودو مرغوبترین قفل ضد سرقت برروی آن نصب گردد که در این صورت می توان آن را درب ایمن تری نسبت به درب معمولی دانست<br><br><b>درب ضد سرقت اچ دی اف</b><br><br>درامر توزیع عمده و جزء دربهای ضد سرقت ،در ضد حریق داخلی ، دربهای PVC , HPL,CNC,HDF, MDF آماده تامین نیاز مشتریان محترم بجهت کمپانی های ساختمانی و انبوه سازان و همکاران محترم در زمینه فروش درب در سرار کشور با قیمت مناسب ، طرح ، رنگ و ابعاد مختلف در حداقل ممکن است .<br><br>1- دربهای ایمن ضد سرقت ترکیه<br>این سری از دربها ،در ابعاد استاندارد ، و با در نظر گرقتن طرحها رنگهای منصر به فرد خود در کشور ترکیه تولید به ایران ترانزیت می شوند . متریال به کار برده شده در درب های ضد سرقت حاوی :1 – چهار چوب فولادی 2- درب MDF 3- قفل یراق KALE 4- کلون 5- چشـم ی 6- کلیپس امنیتی 7- نوار درزگیر ضربه گیر که با بسته بندی مطمئن به وسیله 2 عدد تسمه عمودی و 3 عدد تسمه افقی پلمپ شده تحویل مشتریان می گردد.<br>2- درب های ایمن ضد سرقت چینی<br>درب های ضد سرقت استیل با روکش PVC و ضخامت 7CM و 9 CM<br>درب ضد سرقت فولادی با روکش MDF و قطر درب 8CM<br>درب ضد سرقت فولادی با روکش چوب و MDF و قطر درب 8CM<br>3- درهای داخلی,ABS با روکش PVC ضد خش<br>ورق به کاررفته در این نوع از دربها از جنس پلیمر ضد آب وضد خش است<br><br>قبل از خرید درب ضد سرقت چینی بایستی چه نکاتی را در نظر گرفت؟ <br>هرچند در چین درب هایی با ظاهر مشابه درب های تهیه ترکیه ایتالیا نیز تولید می شود ولی دربی که مد نظر ما است آن دسته از درب های ضد سرقتی است که در بازار ایران وجود دارد .این درب ها نیز خود به دوسته کلی تقسیم می شوند:<br><br>الف) درب های ضد سرقت فلزی با رنگ کوره ای (security steel doors )<br><br>ب) درب های ضد سرقت روکش ام دی اف یا اچ دی اف (security mdf doors ; security wood doors )<br><br>هم اکنون سوالات معمولی را که جهت نقد کیفیت درب های ضد سرقت چینی سری الف پرسیده می شود را به دو دسته تقسیم بندی می کنیم سوالات اصلی که بیشتر مورد ارزش می باشند و پرسشها فرعی که به نوعی با سوالات اصلی در رابطه هستند<br><br><b>سوالات اصلی عبارتند از :</b><br><br>الف) ضخامت ورق لنگه ی درب ضد سرقت<br><br>ب) ضخامت ورق چارچوب درب ضد سرقت<br><br>ج) تعداد زبانه های درگیر و تعداد لولا ها ی درب ضد سرقت<br><br>و پرسشها فرعی حاوی :<br><br>د) وزن درب ضد سرقت<br><br>ه) وجود یا عدم وجود شبکه بندی فلزی میانی درب ضد سرقت<br><br>و) پر کننده میانی درب ضد سرقت<br><br>هم اکنون از موارد شش گانه بیان شده پرسشها فرعی را در این نوشتار مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و جهت بررسی پرسشها اصلی می توانید به نوشتاری دیگر در همین زمینه در بخش مقالات وبسایت مراجعه بکنید .<br><b>د) وزن درب ضد سرقت:</b><br> وزن درب ضد سرقت در کیفیت امنیت درب های ضد سرقت تاثیر گذارند؟<br><br>ارزیابی وزن درب ضد سرقت توسط خریداران به عنوان پارامتر اثر گذار در انتخاب درب ضدسرقت از زمانی رایج شد که متاسفانه فروشندگان درب های ضد سرقت اطلاعات درستی از معین ات فنی درب ضد سرقت به خصوص ضخامت ورق های فلزی به فرد ده شده در درب ضد سرقت ارائه نمی دادند تعیین وزن درب ضد سرقت به نوعی راهی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد ضخامت ورق رویه چارچوب درب ضد سرقت است .<br><br>ه)شبکه بندی فلزی میانی درب ضد سرقت<br><br>در زیر ورق رویه درب های ضد سرقت فلزی چینی ،حداقل به صورت ضربدری دو قوطی فلزی کار شده است ولی منظور ما از شبکه بندی میانی درب ضد سرقت یکی از دو حالت زیراست :<br><br>۱-شبکه بندی با استغاده از میل گرد که درصورت استفاده از این نوع شبکه بندی داخل درب ضد سرقت فلزی می بایست در ما بین فضای خالی پلی اورتان تزریق شود .<br><br>نکته قابل توجه : استفاده از پلی اورتان در صنعت ساختمان به دلایل بهداشتی و محیط زیستی توصیه نمی شود<br><br>۲-استفاده از ورقهای فرم داده شده ناودانی شکل به صورت عمودی در مابین ورقهای رویه درب ضد سرقت در این حالت مابقی محیط خالی را می توان با هانی کامب یا پشم سنگ پرکرد.<br><br>حال این پرسش پیش خواهد آمد شبکه بندی فلزبین درب ضد سرقت چه ارزش ی دارد؟!<br><br>وجود این شبکه ها داخل درب ضد سرقت از دو منظر ارزش خواهد داشت:<br><br>۱)بالا بردن استحکام و ضریب امنیت درب ضد سرقت<br><br>۲)وجود این شبکه بندی فلزی داخل درب ضد سرقت اقطعا ل فرو رفتگی سطح درب بر تاثیر ضربه را کاهش خواهد داد<br><br>و)پرکننده میانی درب ضد سرقت<br><br>در نقد شبکه بندی فلزی بین درب ضد سرقت از پلی اورتان،پشم سنگ و هانی کامب به عنوان پرکننده فضای خالی بین شبکه فلزی نام برده شد.<br><br>این پر کننده که از آنها در تولیدبقیه درب ها نیز استفاده می شود( از عبارت مصرف از هانی کامب در تولید دربهای اطاقی مانند درب اچ دی اف و …) به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرند.<br><br> اول برای مصرف از پرکننده ها همان ی است که قبلا هم در مورد آن حرف کردیم به مفهوموجود پر کننده های داخل درب ضد سرقت اقطعا ل فرو رفتگی سطح درب بر اثر ضربه را کاهش خواهد داد به طوری که در صورت عدم وجود این پر کننده ها ممکن است با کوچکترین فشاری یر روی سطح درب ضد سرقت باعث فرورفتگی آن بشود به همین دلیل این پر کننده ها در تولید تمام دربهای روکشی مورد مصرف قرا می گیرد اما بعضی از پر کننده ها مانند هانی کامب فقط همین کاربر د را دارند اما پرکننده ای مانند پشم سنگ علاوه بر ویژگی فوق عایق صوت و گرما هم خواهد بود به همین منظور جهت پیشگیری از تبادل گرما و صوت بین محیط داخل و خارج خانه استفاده از این پرکننده پیشنهاد می شود.<br><br>نکات قابل توجه :<br><br>برای تشخیص پرکننده میانی درب ضد سرقت کافی است چشـم ی درب را باز کرده و از آن بخش نوع پرکننده میانی را تشخیص دهید.<br><br>از هانی کامب در تهیه دربهای روکشی اعم از درب داخلی یا ضد سرقت به عنوان جایگزین شبکه بندی چوبی و یا فلزی مصرف می شود و به هیچ عنوان عایق صوت و گرما نخواهد بود.<br><br>قبل از خرید درب ضد سرقت چینی بایستی چه نکاتی را در نظر گرفت؟ <br><br>هرچند در چین درب هایی با ظاهر مشابه درب های تهیه ترکیه و ایتالیا تولید می شود ولی دربی که مد نظر ما است آن دسته از درب ضد سرقتی است که در بازار ایران وجود دارد .این درب ها نیز به دوسته کلی تقسیم می شوند:<br><br>الف) درب ضد سرقت فلزی با رنگ کوره ای (security steel doors )<br>ب) درب ضد سرقت روکش ام دی اف یا اچ دی اف (security mdf doors ; security wood doors )<br>هم اکنون سوالات معمولی را که برای ارزیابی کیفیت درب ضد سرقت چینی سری الف پرسیده می شود را به دو دسته تقسیم بندی می کنیم سوالات اصلی که بیشتر مورد ارزش هستند و سوالات فرعی که به نوعی با موارد اصلی در رابطه می باشند<br><br>سوالات اصلی عبارتند از :<br><br>الف) ضخامت ورق لنگه ی درب ضد سرقت<br>ب) ضخامت ورق چارچوب درب ضد سرقت<br>ج) تعداد زبانه های درگیر و تعداد لولا ها ی درب ضد سرقت<br>و موارد فرعی حاوی :<br>د) وزن درب ضد سرقت<br>ه) وجود یا عدم وجود شبکه بندی فلزی میانی درب ضد سرقت<br> و) پر کننده میانی درب ضد سرقت<br>هم اکنون از موارد شش گانه بیان شده سوالات اصلی را در این نوشتار مورد نقد قرار خواهیم داد و برای مطالعه سوالات فرعی می توانید به نوشتاری دیگر در همین زمینه در بخش مقالات سایت مراجعه بکنید .<br><br>الف) چنانچه ضخامت ورق رویه درب ضد سرقت چینی پایین باشد چه تاثیری در کیفیت امنیت درب ضد سرقت خواهد گذاشت؟<br>مساله اول:<br><br>پایین بودن ضخامت ورق رویه ی درب ضد سرقت چینی باعث می شود کوچکترین ضربه ، به فرورفتگی در سطح درب منجر شود همچنین سطح درب مواج خواهد بود اما نوع شبکه بندی فلزی وپرکننده میانی درب ضد سرقت نیز در این امر تاثیر گذار خواهد بود.<br><br>مساله دوم:<br><br>هرچند در همه دربهای ضد سرقت فلزی چینی در محل نصب قفل دستگیره ، ورق با دو لایه شدن ورق رویه تقویت شده است ولی در صورت پایین بودن ضخامت رویه درب ضد سرقت امکان خم کردن لنگه درب به وسیله اهرم وجود خواهد داشت این مسئله در امنیت درب ضد سرقت تاثیر گذار خواهد بود.<br><br>نکات قابل توجه :<br><br>با توجه به دولایه بودن ورق رویه درب ضد سرقت در اطراف قفل متاسفانه بعضی از فروشندگان این دو لایه بودن ورق را به همه بخش های رویه درب ضد سرقت تعمیم می دهند.<br><br>ضخامت ورق رویه درب ضد سرقت می بایست به طور خام بدون احتساب ضخامت رنگ اجرا شده لحاظ گردد.<br><br>حداقل ضخامت مناسب 0.8 میلی متر است .<br><br>لازم به ذکر است موج های سطح درب در دربهای ضد سرقت فلزی تا میزانی اجتناب ناپذیر است و تنها در زوایای ویِژگزینشه قابل رویت است اما برای تشخیص آن کافی است دست خود را روی سطح لنگه درب ضد سرقت بکشیم تا ناهمواری های سطح درب را احساس کنیم.اگراین ناهمواری ها در پارت های بسیاری از سطح درب ضد سرقت دید ید دقت جهت انتخاب آن درب ضد سرقت به کار ببرید <br><br>ب) اگر ضخامت ورق چارچوب درب ضد سرقت چینی پایین باشد چه تاثیری در کیفیت امنیت درب ضد سرقت خواهد گذاشت؟<br>اگر ضخامت ورق چارچوب پایین باشد و یا متناسب با وزن لنگه درب ضد سرقت نباشد افتادگی لنگه درب ضد سرقت را به همراه خواهد داشت که به تبع آن در بهتر باز و بسته نخواهد شد یا اصطلاحا درب را نمی توان ریگلاژ کرد.<br><br>نکته قابل توجه : ضخامت چارچوب درب ضد سرقت نیز شبیه رویه، باید بدون احتساب ضخامت رنگ در نظر گرفته شود.<br><br>حداقل ضخامت ورق چارچوب درب ضد سرقت چینی با روکش فلزی یا تذکر به وزن لنگه درب ضد سرقت 1.2 میلی متر است .<br><br>ج) تعداد زبانه های قفل ولولاهای درب ضد سرقت :<br>پرسش مهمی که هم اکنون پیش رو داریم این است که تعداد زبانه های قفل درب ضد سرقت به چه میزان در بالا بردن ضریب امنیت درب ضد سرقت تاثیر گذار است و یا اصولا برای درب آسری مانی این ضریب امنیت تا چه میزان بایستی باشد؟<br><br>واقعیت این است، مهمترین علت ی که باعث می شود این نوع درب های پیش ساخته که به عنوان درب های ایمن(security doors ) یا به عبارتی درب ضد سرقت نامیده شوند این است که قفل لولای درب ضد سرقت به ساختاری فلزی متصل شده اند در نگاه اول امکان شکسته شدن لولا قفل درب ضد سرقت براثرضربه خیلی پایین تراز دربهای چوبی است که اما همان گونه که قبلا در مورد ضخامت ورق رویه چارچوب درب ضد سرقت گفته شد در صورتی که ضخامت ورق ها ی رویه و چارچوب درب ضد سرقت مناسب باشد امکان خم کردن لنگه درب ضد سرقت از سمت قفل هم پایین خواهد آمد به نظر نگارنده چنانچه موردهای الف وب موارد شش گانه بیان شده بر طبق استاندارد های گفته شده باشد وجود زبانه به ویژه در حد یک یا دو زبانه تاثیری در امنیت نخواهد داشت چه بسا درب ضد سرقتی هستند که با وجود اینکه تعداد زبانه های قفل آنها کمتر است ولی بنابر دلایل ذکر شده از امنیت بالاتری برخوردارند.همچنین ضروری به ذکراست جنس قفل و نوع آلیاژ آن در امنیت درب ضد سرقت اثر گذار خواهد بود زیرا در صورتی که آلیاژ زبانه قفل مناسب نباشد شکنندگی آنها بالا خواهد بود.<br><br>لولاهای درب ضد سرقت چینی:<br><br><b>برای نقد لولاهای درب ضد سرقت چینی دو سوال بیان می شود:</b><br><br>1-تعداد لولاهای درب ضد سرقت<br>2-کیفیت لولای درب ضد سرقت<br>تمام درب ضد سرقت چینی موجود در بازار ایران 4 لولا هستند که بسته شدن درب لولاها در چارچوب درب مخفی خواهند شد که این اتفاق نیز در زیبا یی درب ضد سرقت تاثیر گذار خواهد بود و هم از نظر امنیتی اقطعا ل اهرم کردن درب از سمت لولا را غیر ممکن خواهدساخت.<br><br>اما جنس لولای درب در رگلاژ کردن درب ضد سرقت در نهایت بهتر باز بسته شدن درب ضد سرقت تاثیر گذار خواهد بود<br><br>اما همان گونه که قبلا نیز گفته شد ضخامت مناسب ورق چارچوب درب ضد سرقت نسبت به وزن لنگه درب به همراه جنس لولا درپیشگیری ازافتادگی موارد ریگلاژ درب ضد سرقت تاثیر گذار است.<br><br><b>یک نکته خیلی مهم در مورد ابعاد درب ضد سرقت چینی</b><br><br>رایج ترین سایز درب ضد سرقت چینی موجود در بازار ایران درب ضد سرقت به ابعاد ۲۱۰ *۱۰۵ سانتی متر است اما با ابعاد ۲۱۰ *۱۲۰ سانتی متر نیز وجود دارد که این درب ها یک و نیم لنگه است .<br><br><b>اما چرا سایز ۲۱۰ *۱۰۵ بیشتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است؟</b><br><br>با توجه به استاندارد ها حداقل ورودی مفید برای واحد آسری مانی ۹۰ سانتی متر است که درب ضد سرقت با ابعاد ذکر شده ورودی مفید ی معادل ۹۱ سانتی متر را دارا است .و میزان ورودی مفید آن برای ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر است .<br><br>اما متاسفانه در سالهای اخیر گاهی از وارد کنندگان درب های ضد سرقت چینی به منظور اینکه ابعاد درب ضد سرقت منحصر به خود آنها باشد كار به واردات درب هایی با سایز غیر متعارف کردند دلیل آن هم این است که اکثرا ٌ فریم انتظار درب ضد سرقت چینی چند ماه قبل از نصب درب در ساختمان کار گذاشته می شود زمانی که فریم انتظار بر طبق سایز درب ویِژگزینشه گذاشته شود به اجبار یا می بایست همان درب نصب شود و یا تغییراتی را در فریم ایجاد کرد که در اکثر موارد مقرون به صرفه نخواهددبود.<br><br>به عنوان مثال یکی از این ابعاد ۲۰۵ *۱۰۵ است که ۵ سانتی متر از ارتفاع کم شده است در صورتی که تمایل به نصب درب ضد سرقت با ابعاد استاندارد داشته باشید قطعا بایستی از ارتفاع دیوار را ۵ سانتی متر برش داد.<br><br>همین طور دربهایی با ابعاد ۲۱۰ *۱۱۰ سانتی متری به انگیزه بالا بردن ورودی مفید وارد بازا ایران شده اند که در صورت عدم ایجاد تناسب بین سایز درب و ضخامت ورق رویه همین طور تقویت لولا ها دچار موارد ی خواهیم شد که به اختصار در مورد آن در ادامه بحث خواهیم کرد.<br><br>مساله اول: بیشتر شدن عرض درب سطح مقطع لنگه درب را افزایش خواهد داد در صورتی که ضخامت ورق رویه نیز بیشتر شدن نیابد موج های زیادتری در سطح درب مشاهده خواهد شد همچنین پایداری آن در مساوی ضربه کاهش می یابد.<br><br>مساله دوم: از طرف دیگر مرکز ثقل لنگه درب تغییر خواهد کرد که با توجه به ساختار لولاهای درب ضد سرقت چینی که در مورد آن در نوشتار های قبلی حرف کردیم مرتبا لنگه درب از ریگلاژ خارج خواهد شد .<br><br>و نکته جذاب این است که اگربرای رفع مساله اول ضخامت ورق رویه را بیشتر شدن دهیم وزن لنگه درب افزایش خواهد یافت و این امر به مساله دوم بیشتر دامن خواهد زد.<br><br><b>درب ضد سرقت ؟!!!!! انواع درب ضد سرقت موجود در بازار ایران</b><br><br>در مدتی که در رابطه با درب های ضد سرقت کار می کنم بسیار زیاد دیدم و شنیدم که خریداران عزیز با توجه به صحبتهای همکاران ما وتحقیقاتی که در مورد درب های ضد سرقت انجام داده اند پرسشها ی را بیان می کنند و بر موارد ی تکیه می کنند که هرچند این پارامترها درگزینش درب ضد سرقت تاثیر گذارهستند ولی به تنهایی کافی نمی باشند . به همین دلیل بهتر دانستم که در ابتدا واژه درب ضد سرقت را به چالش کشیده انواع درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران معرفی گردد و بعد از آن در نوشتارهای بعدی که در بخش مقالات وبسایت می توانید آنها را مطالعه کنید به ارزیابی ساختار درب های ضد سرقت پارامترهای خیلی مهم جهت گزینش انواع درب ضد سرقت پرداخته شود.<br><br><b>درب ضد سرقت</b><br>زمان ی بهوب سایتهایتولیدکنندگاندربهایپیشساخته (ضد سرقت) دربقیه کشورها مراجعه میکنید عنوانی که برای این گونه درب های پیش ساخته (ضد سرقت) به کار برده شده است security door است که معادل فارسی آن درب ایمن است این در حالی است که درب ضد سرقت در فارسی معادل کلمه theft door anti است و همین نام گذاری مفرق در نظر ما جهت گزینش یک درب پیش ساخته ایمن (ضد سرقت) تاثیر گذار خواهد بود ودرموارد ی باعث می شود بسیاری از پارامترهای مهم دیگر را نیز از یاد ببریم.<br><br>پوزش!<br>به دلیل کاربر د بسیار زیاد خیلی واژه درب ضد سرقت (anti theft door) به جای درب ایمن ( security door) بر خلاف میل شخصی درنوشتارها هم همچنان از عبارت ی درب ضد سرقت استفاده خواهم کرد.<br><br>در ابتدا درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران را بدون تذکر به بحث کیفی درب ها و تنها با تذکر به شکل ظاهری آنها دسته بندی خواهیم کرد.<br><br>و با توجه به شکل ظاهری درب ضد سرقت می توان درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران را به صورت زیر دسته بندی کرد:<br><br>1- درب های ضد سرقت تهیه چین<br>2- درب های ضد سرقت تهیه ترکیه<br>3- درب های ضد سرقت ایرانی<br><br>درب ضد سرقت ایرانی از نظر ظاهری کاملا مشابه درب ضد سرقت تهیه کشور ترکیه می باشند .اما در ایران درب هایی با ظاهر مشابه درب ضد سرقت چینی نیز تولید می شوند ولی تولید این سری از درب ضد سرقت نسبت به درب ضد سرقت مشابه ترک بسیار زیاد محدود تر است .<br><br>و به اجمال می توان گفت دربهای ضد سرقت به طور کلی از نظر نحوه تولید و شکل ظاهری به دو کشور چین ترکیه بر می گردد این در حالی است که درب ضد سرقت چینی خود نیز از درب ایتالیایی الگو برداری شده اند.<br><br>در ادامه ضروری به ذکر است تولید کنندگان درب ضد سرقت طرح ترک در ایران همگی چارچوب های خود را در داخل ایران تولید کرده یا از تولید کنندگان داخلی خریداری می کنند و یراق آلات خود را نیز عمدتا از کالاها تهیه کشور ترکیه مصرف می کنند و اما رویه درب ها را بعضی مستقیما از ترکیه وارد می کنند برخی از تولیدات داخل مصرف می کنند. اما مصرف از ورق های وارداتی لزوما امتیاز نیست تنها به نرخ های بالای خرید دستگاهها وبقیه ملزومات تولید برخی ترجیح می دهند که بدین نحو عمل کنند،هرچند که اکثر فروشندگان درب ضد سرقت محصولات ایرانی را به عنوان درب ترک مونتاژ ایران معرفی می کنند.<br><br>آیا درب ضد سرقت را می توان بر روی چارچوبهای قدیمی بدون تخریب نصب کرد؟<br><br>خلاصه ترین جواب این است که بستگی به ابعاد داخل به داخل چارچوب قدیمی دارد می توانید با دنبال کردن مطلب زیر به جواب دقیق تری دست پیدا بکنید یا از بخش فنی دژ اریا مشاوره بخواهید<br><br>قبل از جواب دادن به این پرسش بهتر است درب ضد سرقت را از نظر مدل های موجود و ابعاد مورد تحلیل قرار دهیم.<br><br>اکثر درب ضد سرقت یا خوبتر بگوییم درهای پیش ساخته ی ایمن موجود در بازار ایران از نظر ساختار و طرح به دو دسته ی درهای ضد سرقت چینی درهای ضد سرقت ترک تقسیم بندی می شوند که بخشی از درهای ضد سرقت ترک مونتاژ و یا تولید ایران هستند و از نظر ابعادی هم به صورت زیر دسته بندی می شوند:<br><br>نوع درب ضد سرقت ابعاد استاندارد ابعاد متفرقه<br>درب ضد سرقت چینی 210*105 سانتی متر 205*105 سانتی متر و 210*110<br>درب ضد سرقت ترک 220*115 سانتی متر 220*110 سانتی متر<br><br>حال با توجه به ابعاد درهای ضد سرقت موجود و ساختار آنها می توان نظرداد که ایا می توان بدون تخریب درهای ضد سرقت را روی چارچوب های قدیمی نصب کرد یا خیر؟<br><br>با توجه به اینکه بیشتر درهای ضد سرقت چین ترک چه وارداتی و چه تولید ایران در ابعاد استاندارد گفته شده ارائه می شوند جواب پرسش فوق را بر طبق ابعاد استاندارد خواهیم داد.<br><br>ابتدا قابلیت نصب دربهای ضد سرقت چین بر روی چارچوبهای قدیمی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.<br><br>با توجه به ابعاد استاندارد در ضد سرقت چینی فضای لازم جهت نصب در از داخل به داخل چارچوب باید حداقل105/5*210/5 حد اکثر 211*106 سانتی متر باشد .در صورتی که این فضا موجود باشد در به راحتی بدون هیچ تغییری، در روی چارچوب قدیمی نصب خواهد شد .<br><br>نکات قابل توجه :<br><br>1- ابعاد داخل به داخل چارچوب باید از برجسته ترین بخش چارچوب از یک سمت (ارتفاع و عرض) تا برجسته ترین بخش چارچوب از سمت دیگر گرفته شود به بیان دیگر محیط مفید دهانه ی چارچوب که یک شیء می تواند از آن عبور کردن نماید چقدر است( عرض و ارتفاع)<br><br>2- در ضد سرقت چینی در هر ابعادی که باشد محیط لازم جهت نصب آن باید بین نیم تا یک سانتی متر از ابعاد در بزرگتر باشد.<br>حالت مطلوب دیگر بعد از حالت قبل این است که داخل به داخل چارچوب شما از ابعاد خواسته شده بزرگتر باشد که می توان در این حالت با جوش دادن قوطی های آهنی ابعاد در را به اندازه خواسته شده تبدیل کرد و پس درضد سرقت را نصب کنیم.<br>اما چنانچه ابعاد کوچکتر از اندازه ی لازم باشد دو حالت پیش خواهد آمد یکی اینکه ابعاد خواسته شده با ابعاد موجود اختلافی کمتر از 3 سانتی متر داشته باشد که در این حالت پارت قابلمه ای چارچوب با سنگ فرز استیل بر به راحتی بدون هیچ کونه آسیبی به دیوارهای اطراف بریده خواهد شد و سایز داخل به داخل چارچوب قدیمی به اندازه دلخواه خواهد رسید و بعد از این وهله در ضد سرقت را روی چارچوب جوش خواهند داد<br><br>لازم به ذکر است در همه اکنون ت فوق بخشی یا کل چارچوب قدیمی از بیرون داخل قابل رویت که می توان دور تا دور در ضدسرقت را با چوب ،MDF و یا پروفیل با رنگهای متناسب با در پوشش داد همچنین توجه بکنید که درهای ضد سرقت چینی دارای لاستیک درزگیر آستانه استیل می باشند و امکان نفوذ گرد غبار تبادل گرما صوت را به میزان اقل می رسانند پس خوب است بعد از پوشش چارچوب قدیمی با موارد گفته شده داخل چارچوب در ضد سرقت را فوم تزریق کنیم تا همه منافذ موجود را پوشانده و از تبادل گرما و صوت پیشگیری شود.<br><br>حال این پرسش بیان است که چنانچه اختلاف ابعاد داخل به داخل چارچوب قدیمی با ابعاد مناسب برای در ضد سرقت ما زیاد بود چه باید کرد ؟<br><br>در این حالت باید پشت تا پشت چارچوب قدیمی را اندازه گرفت به عبارتی فرض را بر این گذاشت که اگر چارچوب به طور کلی خارج شود چه محیط ی خواهیم داشت ؟در صورتی که بتوان با حذف چارچوب قدیمی به ابعاد دلخواه رسید می توان چارچوب را تکه تکه با فرز برید چارچوب را با کمترین آسیب به دیوارهای اطراف خارج کرد اما درحالتی که حتی با در آوردن چارچوب به ابعاد دلخواه نرسیم قطعا نیاز به تخریب دیوارهای اطراف هم خواهیم داشت اما اگر این تخریب میسر باشد!!!!<br><b>نکته قابل توجه :</b><br><br>درصورتی که در ورودی دارای سنگ آستانه باشد ارتفاع را از روی سطح داخل واحد اندازه گیری بکنید و ملاک را آن قرار دهید چون سنگ آستانه به راحتی قابل جدا کردن است.<br><br>در مورد نصب درهای ضد سرقت ترک بر روی چارچوب های قدیمی نیز شبیه درهای ضد سرقت چینی به فضای ی حداقل به اندازه ی ابعاد در نیاز داریم و نسبتا همه هم اکنون ت فوق جهت نصب در ضد سرقت ترک بر روی چارچوب های قدیمی رخ خواهد داد اما نکته ی قابل توجه این است که با در نظر گرفتن این مطلب که ابعاد درهای ضد سرقت چینی نسبت به درهای ترک کمتر است امکان نصب درهای چینی برروی چارچوبهای درهای قدیمی بیشتر خواهد بود.<br><br>نکاتی مهم در مورد فریم انتظار درب ضد سرقت چینی<br><br>نکاتی با اهمیت در مورد فریم انتظار درب ضد سرقت چینی<br><b>زمان نصب فریم انتظار درب ضد سرقت:</b><br>زمان نصب فریم انتظار دربهای ضد سرقت در انتها اتمام وهله دیوار چینی قبل از سفید کاری است<br><br><b>ابعاد قوطی مورد مصرف جهت تهیه فریم انتظار درهای ضد سرقت:</b><br>قوطی مورد مصرف جهت فریم انتظار دربهای ضد سرقت چینی بایستی 8*4 سانتی متر باشد اما در شرایطی ویِژگزینشه می توان از قوطی هایی با ابعاد کمتر هم مصرف کرد پیشنهاد می شود قبل از تهیه فریم انتطار با متخصصین کمپانی های فروشنده مشورت شود<br><br>لازم به ذکر است خدمات مشاوره و بازدید از پروژه بوسیله شرکـت دژ آریا رایگان است .<br><br><b>ابعاد فریم انتظار دربهای ضد سرقت چینی:</b><br>ابعاد داخل به داخل فریم انتظار می بایست یک سانتی متر بیشتر از ابعاد پشت تا پشت درب ضدسرقت باشد به عنوان مثال در صورتی که ابعاد پشت تا پشت درب ضد سرقت 210*105 سانتی متر است ابعاد فریم انتظار در ضد سرقت می بایست 211*106 سانتی متر باشد.<br><br>توجه : ابعاد درب ضد سرقت از روبه رو(سمت بیرون واحد) بزرگتر از ابعاد پشت(سمت داخل واحد) در ضد سرقت است پس فضای ضروری از سمت بیرون(راه پله) برای دربهای ضد سرقت چین حداقل 5 سانتی بیشتر است.به همین دلیل بخش چهار سانتی متر از سمت بیرون نبایستی با هیچ نوع مصالحی پوشانده شود.اما از سمت داخل واحد می توان بهتر است پوشیده شود.<br><br><b>نکات با اهمیت زیاد در نصب فریم انتظار درب های ضد سرقت چینی:</b><br>1-برای پیشگیری از زنگ زدگی خوردگی فریم انتظار دربهای ضد سرقت قطعا قبل ار نصب درب ضد سرقت آن را رنگ آمیزی بکنید .<br><br>2-فریم انتظار درب ضد سرقت باید به صورت کامل، شاقول و تراز در محل نصب شود. برای اطمینان از عدم دویدگی فریم انتظار ابعاد قطری آن را با هم مقایسه بکنید از مساوی ی آن اطمینان حاصل بکنید .<br><br>3-فربم انتظار درب ضد سرقت باید به گونه ای نصب شود تا سطح بالائی پاخور فریم انتظار با سطح کف نهائی از سمت داخل بیرون واحد کاملا سطح بوده در هیچ شرایطی پایین تریا بالاتر از آن نباشد(به طور ویِژگزینشه هم سطحی سمت بیرون واحد از ارزش یشتری برخوردار است)<br><b><br> می شود برای نصب دربهای ضد سرقت چینی از فریم انتظار استفاده نکرد؟</b><br><br>در صورتی که در چند نقطه ی معین تسمه هایی فلزی داخل دیوار جهت جوش دادن قرار دهیم همچنین دربعضی ساخته شده شاقول و تراز باشد.<br><br><b>روش نصب درب ضد سرقت چینی<br><br>طریقه نصب درب ضد سرقت چینی</b><br>قیل از هرچیز باید بدانیم جهت نصب دربهای ضد سرقت چینی می بایست یک فریم انتظار فلزی در انتها اتمام وهله دیوار چینی قبل از سفید کاری در دربعضی در نصب شود قوطی مورد مصرف جهت فریم انتظار دربهای ضد سرقت چینی می بایست 8*4 سانتی متر باشد اما در شرایطی ویِژگزینشه می توان از قوطی هایی با ابعاد کمتر هم مصرف کرد توصیه می شود قبل از تهیه فریم انتطار با متخصصین مجموعه های فروشنده مشورت شود<br><br>لازم به ذکر است خدمات مشاوره بازدید از پروژه توسط کمپانی دژ آریا رایگان است .<br><br><b>ابعاد فریم انتظار درب ضد سرقت چینی:</b><br>ابعاد داخل به داخل فریم انتظار باید سانتی متر بیشتر از ابعاد پشت تا پشت درب ضدسرقت باشد به عنوان مثال در صورتی که ابعاد پشت تا پشت درب ضد سرقت 210*105 سانتی متر است ابعاد فریم انتظار در ضد سرقت می بایست 211*106 سانتی متر باشد.<br><br>توجه : ابعاد درب ضد سرقت از روبه رو(سمت بیرون واحد) بزرگتر از ابعاد پشت(سمت داخل واحد) در ضد سرقت است پس محیط ضروری از سمت بیرون(راه پله) برای دربهای ضد سرقت چین حداقل 5 سانتی بیشتر است.به همین دلیل پارت چهار سانتی متر از سمت بیرون نمی بایست با هیچ نوع مصالحی پوشانده شود.اما از سمت داخل واحد می توان و بهتر است پوشیده شود.<br><br><b>نکات خیلی مهم در نصب فریم انتظار درب ضد سرقت چینی:</b><br>1-جهت پیشگیری از زنگ زدگی و خوردگی فریم انتظار دربهای ضد سرقت قطعا قبل ار نصب درب ضد سرقت آن را رنگ آمیزی بکنید .<br><br>2-فریم انتظار درب ضد سرقت باید به صورت کامل، شاقول و تراز در محل نصب شود. و برای اطمینان از عدم دویدگی فریم انتظار ابعاد قطری آن را با مقایسه بکنید و از مساوی ی آن اطمینان حاصل بکنید .<br><br>3-فربم انتظار درب ضد سرقت می بایست به گونه ای نصب شود تا سطح بالائی پاخور فریم انتظار با سطح کف نهائی از سمت داخل و بیرون واحد کاملا سطح بوده و در هیچ شرایطی پایین تریا بالاتر از آن نباشد(به طور ویِژگزینشه هم سطحی سمت بیرون واحد از ارزش یشتری برخوردار است)<br><b><br>روشهای نصب درب ضد سرقت چینی:</b><br>. روشهای مختلف ی جهت نصب درب ضد سرقت چینی وجود دارد که در ایران بیشتر با جوش درب ضد سرقت را به فریم انتظار نصب می کنند هر چند پیش بینی کارخانه های سازنده ی چینی استفاده از رول بولت است به طوری که در بسته بندی دربهای ضد سرقت چینی رول بولت ها ی ضروری برای نصب وجو دارند در ایران به علت استفاده از آجر سفال برای دیوار چینی امکان استفاده از رول بولت وجود ندارد مگر شرایط آن را فراهم کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.<br><br>نصب درب ضد سرقت چینی بهآموزش جوش دادن:<br>بعد از باز نمودن بسته بندی درب ضد سرقت و قبل از هر اقدامی خوب است چند بار اقدام به باز و بسته نمودن قفل شب بند کرده از عملکرد صحیح سیـستم قفل درب اطمینان حاصل می کنیم. هم اکنون درب ضد سرقت را از سمت بیرون واحد وارد فریم انتظار کرده آن را کاملا تراز و شاقول قرار داده درب را چند بار باز و بسته می نماییم تا از عملکرد مناسب در ضد سرقت مظمئن شویم.بعد از آن درب را از محل سوراخهائی که در بخش داخلی چارچوب است با چند خال جوش به صورت م به فریم انتظار جوش داده بعد از ریگلاژ درب و اطمینان از کارکرد صحیح در ضد سرقت و سیسـتم قفل آن از همان محل های قبلی در ضد سرقت را به طور کامل به فریم انتظار جوش می دهیم.<br><br><b>نصب درب ضد سرقت توسط رول بولت:</b><br>همان گونه که قبلا نیز اشاره شد می توان درهای ضد سرقت چینی را با مصرف از رول بولت بدون نیاز به فریم انتظارنصب کرد ولی به این نکته ی با اهمیت بایستی مد نظر داشته باشید که اینراهنمای را در صورتی می توان مورد استفاده قرارداد که دیوار های دربعضی ورودی واحد از پایداری کافی مناسب برخوردار باشند ازقبیل دیوارهای بتنی ، 35 سانتیمتری آجری یا در صورت مصرف از سفال تیغه ای می&shy;بایست میزان اقل 15 سانتیمتر از لبه داخلی فریم را با ملات ماسه سیمان آستر سازی پایداری سازی کرد<br><br>برای نصب ابتدا بایست از تراز شاقول بودن محل نصب و صاف بودن سطوح اطمینان حاصل نمود ، پس درب را بعد از خروج از بسته بندی در محل مورد نظر قرار داده آنرا چند بار بازوبسته کرده تا از عملکرد صحیح قفل لولا اطمینان حاصل شود.<br><br>بعد از تراز نمودن اضلاع مختلف چارچوب در ضد سرقت آن را در محل خود تا انتهای عملیات نصب، ثابت کرده و توسط دریل از محل سوراخ های تعبیه شده در چهار چوب ،باقدام به سوراخ کردن دیوار مینماییم.<br><br>بعد از تکمیل سوراخ ها مجددا از تراز بودن چهار چوب اطمینان حاصل کرده و رول بولت ها را به حفره های ایجاد شده وارد می کنیم، بعد از ورود رول بولتها بوسیله آچار های ویژه كار به محکم نمودن پیچ رول بولت ها می نماییم.<br><br>مد نظر داشته باشید که رول بولت ها به طور ضر بدری و به صورت تدریجی، وهله به مر حله محکم شود تا تعادل تراز درب از بین نرود.<br><br><b>نصب درب ضد سرت چینی با مصرف از پیچ سر مته:</b><br>در اینروش هم نیاز به فریم انتظار است نسبتا ترکیبی از دوآموزش قبل است .در اینروش نیز بعد از خارج نمودن درب ضد سرقت از بسته بندی و قبل از هر کاری خوبتر است چند بار درب ضد سرقت را باز و بسته کرده تا از عملکرد صحیح قفل شب بند اطمینان حاصل کنیم. هم اکنون درب ضد سرقت را از سمت بیرون واحد وارد فریم انتظار کرده آن را کاملا تراز شاقول قرار داده درب را باز کرده و توسط ی دریل از محل سوراخ های تعبیه شده در چهار چوب درب ضدسرقت ،بكار به سوراخ کردن فریم انتظار می کنیم پس پیچ های سر مته را از سوراخ های روی چارچوب وارد کرده با استفاده از دریل آن را به فریم انتظار وصل می کنیم. مد نظر داشته باشید که پیچ به طور ضر بدری به صورت تدریجی، وهله به مر حله محکم شود تا تعادل و تراز درب از بین نرود.<br><br><b>با درب ضد سرقت چینی بیشتر آشنا شویم</b><br><br><b> درب ضد سرقت چینی</b><br><br><br><b>کلیه درب ضد سرقت توسکا در حالت استاندارد نقشه داخلی به شرح زیر می&shy; باشند</b><br><br>1- اسکلت فولادی<br><br>2- ناودانی U شکل همه ی از جنس فولاد<br><br>3- قفل مرکزی و صفحه ی محافظ قفل<br><br>4- چارچوب مخصوصبا ضخامت ورق 1.5 میلی متر<br><br>5- پرکننده میانی از جنس پشم سنگ (Rock Wool) یا Honey Comb Paper<br><br>6- یراق آلات چشم ی در<br><br><b>درب ضد سرقت روکش فلزی:</b><br>روکش درب ضد سرقت فلزی ورق فولادی نورد شده با ضخامت 0.8 میلیمتر و رنگ کوره با طرح چوب می&shy;باشد. جنس چارچوب درب ضد سرقت هم از ورق فولادی نورد شده با ضخامت1.5 میلیمتر<br>می&shy;باشد. پرکننده میانی دربهای ضد سرقت چینی از نوع Honey Comb Paperیا پشم سنگ است . لایه پرکننده میانی پشم سنگ علاوه بر ضد حریق بودن عایق صوت نیز<br>می&shy;باشد که نوع دولنگه این دربها به علت عایق صوت بودن جهت استفاده در سالنهای کنفرانس مناسب می&shy;باشد.در برخی مـدل ها هم تکنولوژی رنگ درب engrave است . این نوع دربها از نوع دربهای با تکنولوژی جدید بوده که رویه آنها در مساوی خراشیدگی و تغییر رنگ حاصل از بارندگی، تابش آفتاب و خوردگی اسید از پایداری برخور دار می باشند .<br><br><b>درب ضد سرقت روکش MDF:</b><br><br>روکش این نوع از دربهای ضد سرقت از جنس MDF با لایه میانی Honey Comb Paper می&shy;باشد. این نوع دربها انواع طراحی از نوع مسطح و برجسته می&shy;باشند.لازم به ذکر است روکش MDF تنها حکم نمای بیرونی را دارد و در این گونه دربها نیز ورق فولادی به ضخامت 0.8 میلی متر کل سظح زیرین در و ورق فولادی 1.5 میلیمتر زیر mdf چارچوب را پوشانده است.<br><br><b>توجیه مصرف از درب ضد سرقت :</b><br><br>مصرف از دربهای ضدسرقت سبب کاهش در هزینه تمام شده درب همچنین صرفه جویی در می&shy;گردد.برخی دربهای رایج در بازار بعد از تهیه نیازمند رنگ&shy;آمیزی می&shy;باشند به علت اینکه چارچوب از درب مجزا می&shy;باشد، دربها ابتدا نصب شده و بعد از سایز شدن نهایی، مجدداً باز شده و جهت رنگ&shy;آمیزی به کارگاه رنگ ارسال می&shy;گردند. و گاهی دیگر که نیاز به رنگ آمیزی ندارند و اصطلاحا رنگ می باشند ممکن است به علت خطا های اقطعا لی وقت اندازه گیری و یا تهیه مجبور به برش درب و مرمت مجدد و حتی تعویض درب شویم همچنین جهت بالا بردن امنیت این دربها ً از حفاظ آهنی جداگانه استفاده می&shy;گردد<br><br>و به تمام ی این موارد نرخ ی خرید و وقت جهت گزینش دستگیره و یراق آلات را اضافه بکنید که تمام این موارد علاوه بر زمان&shy;بر بودن هزینه &shy;های اضافی را به کارفرما تحمیل می&shy;نماید.<br><br>اما دربهای ضدسرقت به علت دارا بودن قفل یراق ویژه و همچنین رنگ کارخانه&shy;ای نیازمند موارد فوق نمی&shy;باشد این امر علاوه بر ایمنی بسیار زیاد بالا، سبب صرفه&shy;جویی چشم گیری در زمان و هزینه خواهد شد.<br><br>امروزه به علت موارد ساخت سازهای سنتی رویکرد به سمت صنعتی سازی ساختمان است که در این مسیر استفاده از دربهای پیش ساخته یا به اصطلاح رایج در بازار ضد سرقت اجتناب ناپذیر خواهد بود.<br><b><br>فرق درب ضد سرقت ترکیه، چین و ایران</b><br><br>یکی از موارد ی که خریدارن درب ضد سرقت همواره با آن روبه رو هستند این است که چه فرقی بین درب ضد سرقت تهیه ترکیه و درب ضد سرقت تهیه چین و درب های ضد سرقت تهیه ایران و جود دارد برخی گمان می کنند تفاوت آنها فقط در کیفیت آنها است از آنجا که محصولات تهیه چین در بازار ایران عمدتا نامرغوب هستند و همچنین دید بهتر ی نسبت به کالاها ایرانی وجود ندارد درب های ضد سرقت ترکیه را از نظر کیفی خوب می دانند. در این نوشتار قصد داریم فرق های درب ضد سرقت ترکیه ، چین ایران را مورد تحلیل قرار دهیم.اما قبل از آن خوبتر است انواع درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران را بشناسیم.پس در ابتدا درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران را بدون توجه به بحث کیفی درب ها ی ضد سرقت و تنها با توجه به شکل ظاهری آنها دسته بندی خواهیم کرد.<br><br><b>با توجه به شکل ظاهری درب ضد سرقت می توان درب های ضد سرقت موجود در بازار ایران را به صورت زیر دسته بندی کرد:</b><br><br>1- درب های ضد سرقت تهیه چین<br>2- درب های ضد سرقت تهیه ترکیه<br>3- درب های ضد سرقت ایرانی<br>درب های ضد سرقت ایرانی از نظر ظاهری کاملا مشابه درب های ضد سرقت تهیه کشور ترکیه هستند .اما در ایران درب هایی با ظاهر مشابه درب های ضد سرقت چینی هم تولید می شوند اما تولید این سری از درب های ضد سرقت نسبت به درب های ضد سرقت مشابه ترک خیلی محدود است .<br><br>و به اجمال می توان گفت دربهای ضد سرقت به طور کلی از نظر شیوه تولید شکل ظاهری به دو کشور چین و ترکیه بر می گردد و این در حالی است که درب های ضد سرقت چینی نیز از درب های ایتالیایی الگو برداری شده اند.<br><br>در ادامه لازم به ذکر است تولید کنندگان درب های ضد سرقت طرح ترک در ایران همگی چارچوب های خود را در داخل ایران تولید کرده یا از تولید کنندگان داخلی خریداری می کنند و یراق آلات خود را عمدتا از کالاها تهیه کشور ترکیه مصرف می کنند و اما رویه درب ها را گاهی مستقیما از ترکیه وارد می کنند برخی از تولیدات داخل مصرف می کنند. اما مصرف از ورق های وارداتی لزوما امتیاز نیست تنها به دلیل هزینه های بالای خرید دستگاهها وبقیه ملزومات تولید گاهی ترجیح می دهند که بدین نحو عمل کنند،هرچند که اکثر فروشندگان درب های ضد سرقت ایرانی را به عنوان درب های ترک مونتاژ ایران معرفی می کنند.<br><br>با توجه به شباهت درب های ضد سرقت ایرانی به درب های ضد سرقت ترکیه درب های ضد سرقت ایران و ترکیه را در دسته قرار می دهیم فرق درب های ضد سرقت ترکیه و چین را از سه منظر مورد نقد قرار می دهیم:<br><br><b>نکته با اهمیت :</b><br><br>اما درایران بیشتر درب های ضد سرقت سری اکونومی تولید می شود سری لوکس ضد سرقت ها از ترکیه وارد ایران می شود.اما در کلاس های یکسان مانند سری اکونومی تولیدات درب ضد سرقت ایران با تولیدات ترکیه از نظر کیفی مساوی ی می نماید حتی گاهی از تولید کنندگان ایرانی کالاها با کیفیت تری به بازار عرضه می کنند.<br><br>1)فرق ظاهری درب های ضد سرقت ترکیه چین<br>2)فرق کیفی درب های ضد سرقت ترکیه و چین<br>3)فرق قیمتی درب های ضد سرقت ترکیه و چین<br><b>فرق ظاهری:</b><br><br>اولین فرق در نوع چارچوب های آنها دیده می شود چارچوبهای ضد سرقت چین تخت و اختلاف سطح کمی بین سطح بیرونی چارچوب و لنگه درب ضد سرقت وجود دارد درصورتی که این اختاف سطح در درب ضد سرقت ترک بیشتر است .<br><br>تصاویر دربهای ضد سرقت زیر از راست درب ضد سرقت چینی از چپ درب ضد سرقت ترکیه است .<br><br>دومین فرق در لولاهای درب های ضد سرقت چین ترکیه است .<br><br>لولای دربهای ضد سرقت چین مخفی است ولی لولای درب ضد سرقت ترک از سمت داخل قابل مشاهده است.<br><br>سومین فرق در رویه لنگه درب های ضد سرقت ترکیه چین است .<br><br>رویه نهایی دربهای ضد سرقت چین یا فلز با رنگ کوره ای طرح چوب می باشند یا HDF رنگ شده در برخی موارد درب ضد سرقت چینی فلزی با روکش PVC دیده می شود.اما رویه دربهای ضد سرقت ترک به دو دسته MDF روکش طبیعی چوب و یا MDF روکش PVC تقسیم می شوند.<br><br>نکته: بیشتر درب های ضد سرقت چینی موجود در بازار ایران فلز با رنگ کوره ای طرح چوب است .<br><b><br>فرق کیفی:</b><br><br>ممکن است اولین فرق ی که در ذهن شنونده شکل بگیرد کیفیت پایین درب ضد سرقت چین نسبت به درب ضد سرقت ترکیه باشدکه در این مورد با توجه به کیفیت اجناس چینی ترک موجود در بازار ایران می توان به خریدار درب ضد سرقت حق داد که چنین تصوری را داشته باشد.<br><br>اما همان گونه که می دانیم بارها شنیده ایم تولیدات چین در سطوح مختلف کیفی قرار دارند اما چنانچه بخواهیم به طور تخصصی در مورد درب حرف کنیم صادقانه می بایست گفت اکثر دربهای ضد سرقت چینی وارد شده به ایران حتی نسبت به پولی که خریدار پرداخت می نماید از سطح کیفی بهتر ی بهره نبرده اند .پس لزوما نمی توان گفت کیفیت درب های ضد سرقت چینی از درب های ضد سرقت ترکیه پایین تر است .درب های ضد سرقت چینی با روکش HDF اکثرا ٌ از کیفیت خوب ی برخوردار می باشند نسبت به برخی از درب های ترکیه که در بازار ایران وجود دارد گران تر هم هستند . text/html 2016-01-27T05:53:18+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 ده باید و نباید در بازاریابی تلفنی http://doonanar.mihanblog.com/post/20 تا به حال بازاریابی تلفنی احساس بدی به شما دست داده است؟ از اینکه پیشنهاد تان موردقبول واقع نمی‌شود، ناآسان شده‌اید؟ از موفق یت محدودتان ناامید شده‌اید؟<br><br><img src="http://modiresabz.com/wp-content/uploads/2015/08/PhoneMarketing.jpg"><br><a href="http://www.netwebco.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%88/">فروش فروشگاه اینترنتی</a><br>هشدارهای زیر هشدارهایی کاملا جدی می باشند که می‌توانند لذت کار را در شما از بین ببرند فروشتان را به حداقل برسانند. در <b>بازاریابی </b>تلفنی به این نکات توجه بکنید .<br>۱. هل ندهید؛ به سوی خودتان بکشید<br><br>بیشتر ما از افرادی که اصرار می‌کنند و تمام مدت در مورد خودشان حرف می‌کنند، خوشمان نمی‌آیند. به بازاریابی فکر بکنید . مدام در حال ارائه مصرانه اطلاعات در مورد خودتان یا محصول و خدماتتان هستید؟ این کار ممکن است مشتریانتان را فراری دهد، درحالی‌که تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن‌ها را به داخل بکشید<br><b>نت وبکو.<br></b><br>روی نیازها دغدغه‌های مشتریان بالقوه‌تان تمرکز بکنید به آن‌ها چیزی توصیه بکنید که می‌خواهند. شما به آن‌ها یاری می‌کنید، آن‌ها را به مشتری تبدیل می‌کنید درآمد زیادتری به دست می‌آورید.<br>۲. مشتری بالقوه کافی ایجاد بکنید<br><br><b>بازاریابی </b>تلفنی به معنای شروع مکالمه با مشتریان بالقوه، معرفت نیازهای آنان کمک به آن‌ها در درک راه‌حل‌های پیشنهاد ی شماست. برای اینکه مشتریان به دست آورید، به افراد بیشتری کمک کنید تا نوع محصول یا خدمات شما را درک کنند و مشتریان بالقوه‌تان را تشویق بکنید تا با شما ارتباط بگیرند.<br><br> نوع بازاریابی‌تان به شما کمک می‌کند تا مشتری بالقوه کافی به دست آورید با آن‌ها گفتگو بکنید ؟ شما می‌توانید با یک پیام تبلیغاتی مناسب و استراتژی آنلاین و آفلاین جریان متداومی از مشتریان بالقوه مناسب را برای ایجاد بکنید .<br>۳. با ایمیل یا نامه به استعلام مشتری جواب ندهید<br><br>در نود درصد اوقات ارائه جواب کتبی به استعلام مشتری به فروش منجر نمی‌شود. تلفن را بردارید و از سوالات آن شخص برای شروع مکالمه مصرف بکنید با پرسش کردن چند پرسش بیشتر می‌توانید دریابید که او چه اهداف و نیازهایی دارد و پس راه‌حل را به او معرفی بکنید .<br>۴. قیمت را بسیار زود اعلام نکنید<br><b>فروشگاه ساز</b><br><br>زمانی که مشتریان بالقوه ارتباط می‌گیرند، یکی از اولین مسائل ی که می‌پرسند در مورد قیمت محصول یا خدمات است. اگر سریع به آن‌ها جواب دهید، اقطعا لا مکالمه به زودی انتها می‌یابد و فروش را از دست خواهید داد؛ چون هنوز قیمت‌ها از نظر آن‌ها معنایی ندارند.<br><br>زمانی که مشتری از شما قیمت می‌پرسد تا زمانی که کاملا متوجه نشده‌اید او چه چیزی می‌خواهد قیمت را اعلام نکنید. پس قیمت را در قالب راه‌حل‌هایی ارزشمند و با کیفیت به او عنوان بکنید .<br>۵. زمانتان را برای افرادی که خریدار نیستند، هدر ندهید<br><br>هرچقدر که سیـستم کاریتان بهتر باشد، گاهی وقتها می‌بینید که دارید با افرادی حرف می‌کنید که یا نمی‌توانند از پس هزینه خدماتتان برآیند یا کالاها شما سودی برای آن‌ها ندارد. مکالماتی از این قبیل باعث هدر رفتن بخش بسیاری از زمانتان می‌شود.<br><br>از پرسشها تعیین‌کننده جواب مشتری‌ها در طول ۳ دقیقه نخست مکالمه مصرف بکنید ببینید که فردی که پشت خط است، مشتری واقعی است یا خیر. اگر نبود، از او به خاطر ی که گذاشته تشکر بکنید و به سراغ فرد دیگری بروید.<br>۶. بسیار خیلی حرف نکنید<br><br>شما از زیروبم کالاها تان با هستید؛ می‌توانید ساعت‌ها در مورد آن‌ها، فرآیند کاریتان، ویژگی‌ها ویژگی ها ی محصولات حرف بکنید . این کار را نکنید. شما با این کار حوصله مشتری را سر می‌برید و توجه او را از دست می‌دهید، به خصوص چنانچه بازاریابی‌تان از نوع تلفنی باشد.<br><br>هر زمان که با یک مشتری ارتباط می‌گیری یا یکی از مشتریان بالقوه با شما ارتباط می‌گیرد، از آن ارتباط برای درک نیازهای مشتری استفاده بکنید . پرسش بپرسید. مجوز دهید آن‌ها حرف کنند تا شما اطلاعات مورجهان ز خود را به دست آورید.<br>۷. ارزش از دیدگاه مشتری را معین بکنید<br><br>شما کاملا از ویژگی ها ی محصول خدماتتان مطلع هستید؛ می‌خواهید که مشتریان بالقوه نیز این ویژگی ها را کاملا متذکر شوند. برای اینکه به مشتریان کمک کنید تا ارزشی را که ایجاد کرده ‌اید درک کنند، از آن‌ها بخواهید تا چیزی را که می‌خواهند، تعریف و آنچه را که برایشان ارزش دارد، معین کنند.<br>۸. جواب «بله» بگیرید<br><br>هدف اولیه شما این است که وقتی از مشتریان در مورد ثبت سفارش یا ثبت‌نام برای مصرف از خدمات پرسش می‌کنید، از آن‌ها جواب «بله» را دریافت بکنید اگر یک الگو از پاسخ‌های مثبت تهیه بکنید ، شانس شنیدن جواب مثبت را برای افزایش داده‌اید.<br><br>اهداف آن‌ها را ارزیابی بکنید و از آن‌ها بپرسید که دقیقا دنبال چه چیزی می باشند . راه‌حلی را هم که یافته‌اید ارزیابی بکنید از آن‌ها پرسش بکنید که آیا همان چیزی است که به دنبالش بودند یا خیر<br>۹. یادتان نرود که شما باید درخواست فروش بدهید<br><br>اگر می‌خواهید مردم کالاها یا خدماتتان را بخرند، باید از آن‌ها درخواست بکنید . به نظر معین می‌آید؛ ولی بازاریاب‌های تلفنی منتظر می‌مانند تا مشتری علاقه‌اش به خرید را عنوان نماید .<br><br> برای چه این کار را می‌کنیم؟ شما تا زمانی که اعتمادبه‌نفس کافی در زمینه تکنیک‌های فروش تلفنی را کسب نکنید، از شنیدن جواب رد در ازای درخواست فروشتان می‌ترسید. برای همین است که اکثرا ٌ در ازای این کار تنها به بیان ویژگی‌ها ویژگی ها ی محصول یا خدمات می‌پردازید.<br><br>اگر با مشتریان بالقوه مناسبی حرف بکنید ، اقطعا ل اینکه از شما خرید کنند بسیار خیلی است. به آن‌ها کمک کنید تا ارزش مدنظرشان را معین پس خرید را نهایی بکنید .<br>۱۰. پیگیری را فراموش نکنید<br><br>ممکن است وقتی محصولی را به فروش می‌رسانید به نظر برسد که دیگر کارتان تمام شده است. اولین فروشتان را به عنوان یک «پایان» درنظر نگیرید، چون می‌توانید آن را به منزله دری به سوی روابط زیاد ‌مدت و فروش بیشتر تلقی بکنید .<br><br>زمانی که یک مشتری بالقوه به یک مشتری بالفعل تبدیل می‌شود، اعتمادش نسبت به شما محصولتان را نشان داده است. با برقراری ارتباط دیگر از رضایت مشتری و خرید مجدد اقطعا لی او آگاه شوید.<br>از بازاریابی تلفنی متنفر نباشید. یاد بگیرید که چه بگویید و چگونه یک مکالمه را سازماندهی بکنید و آنگاه لذت بیشتری از کارتان ببرید و به حداکثر فروش برسید. text/html 2016-01-13T06:11:25+01:00 doonanar.mihanblog.com میهن بلاگ 45 ستاره هتل به چه معناست؟ خدمات بیشتر یا رفتار بهتر! http://doonanar.mihanblog.com/post/19 سفر از دیرباز یکی از تفریحات دغدغه های آدم بوده است که با گذشت زمان، شکل آن تغییر كرده و اهداف مختلفی طی آن دنبال می شود. محل اقامت یکی از اضلاع سفر است و هتل رایج ترین آن هتل,مشهد,هتل آپارتمان,رزرو هتل, قیمت هتل .<br><br><img src="http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1394/6/9/146670_176.jpg"><br><a href="http://www.hotelbartar.com/%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF">هتل اترک مشهد</a><br>گزینش نوع هتل به مسائل مختلفی از قبیل میزان بودجه، هدف از سفر و ... بستگی دارد. هتلی که طبق تعاریف معمول، کاملترین و بهترین نوع سرویس دهی را دارد، مسلما گرانترین نوع هتل است. بر همین اساس هرچه ستاره ها کمتر باشند توقع سرویس و خدمات کمتری می رود. از اینرو این سوال بیان می‌شود که آیا ستاره های زیاد نشانگر خدمات خوبتر می باشند فقط توجیهی است برای پرداخت پول بیشتر هتل,مشهد,هتل آپارتمان,رزرو هتل, قیمت هتل .<br>در ابتدا رده بندی هتل بر این اساس معین شد که مشتری چه نوع خدماتی را تقاضا می‌کند توقع او از هتل تاچه حدی است. شاید این رده بندی برای هتل ها نوعی تبلیغ باشد هتل ها با این کار برای خود جایگاهی معین کنند، اما با آنچه مسلم است درجه رده بندی هتل بر طبق ستاره های آن، تعریف نوع تنوع خدمات آن است هتل,مشهد,هتل آپارتمان,رزرو هتل, قیمت هتل. تا کجا می توانیم خدمات را برای هتل ها تعریف کنیم، تعداد و شمارش این خدمات تا کجا می توان باشد؟<br>طبق نظریات هتلداری 30 راه جهت درجه بندی هتل ها در جهان وجود دارد که که اما در سیستم شناسایی بین‌المللی ستاره هتل مد نظر قرار می گیرد ولی بعضی از کشورها در سیستم داخلی شناسه های دیگری را ملاک قرار می دهند که مهمترین آنها به این شرح است: سیستم ستاره گذاری از یک تا پنج (كه در اکثر کشورهای اروپائی رایج است)، سیستم حروف الفبا مثل A،B،C،D ،...( که در یونان رایج است) ستاره های هتل نیز طبق تعارف با این حروف هم درجه بندی می شوند مثل چهار ستاره A، سیستم Crown که در بریتانیا رایج است. در کشور آلمان درجه بندی هتل ها به چند گروه تقسیم می شوند: توریست کلاس(یک ستاره)، استاندارد کلاس (دو ستاره)، کامفورت کلاس (سه ستاره)، First class (چهار ستاره)و Luxury Class (پنج ستاره). تعدادی از هتل ها مثل هتل آسری مان، متل ها و... اصلا در مقوله ستاره قرار نمی گیرند و به نوعی دیگر امتیازبندی می شوند. در حرف های محاوره ای و خاطرات سفر گفته می شود که برای مثال هتل سه ستاره در فلان کشور مثل هتل پنج ستاره در کشور ماست به عکس. واقعیت این است که طبق استانداردهایی که تعریف می شود این ناهمگونی ستاره ها را در کشورهای مختلف به آسانی می توان دید به قول مشهور بسیاری از این ستاره ها غیراستاندارد به عبارتی دوست ها ه داده شده اند و ستاره ای رسمی که حاکی از کیفیت باشد بسیار نادر است.<br>آنچه به تجربه ثابت شده این است که هیچگاه دو هتل پنج ستاره حتی در یک شهر مثل هم نیستند.<br>این ناهمگونی از نظر تعداد اتاق، شکل کریدور ها، تعداد سالن ها رستوران ها و... به روشنی دیده می شود. محل قرار گرفتن هتل نیز با اهمیت است. بعضی هتل های پنج ستاره در بافت سنتی و تاریخی شهر قرار دارند هتل دیگر در حاشیه شهر. امروز که شاهد تهیه هتلی با نام نشان پنج ستاره در یک مجتمع بزرگ تجاری هستیم.<br>اینکه کدامیک از این هتلها ارجحیت دارد. باز به سلیقه برمی گردد، بعید است سازمانی برای استانداردسازی هتل ها این مسائل ناهمگون را اولویت بندی نماید . آنجاکه یک سری ملاک معیارهای از پیش تعریف شده، برای ستاره های مختلف وجود دارد.<br>هرچه ستاره هتل بالاتر باشد، تکنولوژی و سرویس های پیشرفته تری در آن وجود دارد و به قول مشهور به روز است.<br>به عنوان مثال تا چند سال پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت ولی امروز که آسان ترین اطلاعات با اینترنت رد و بدل می شود. از اجزا لا ینفک هتل با ستاره های بالا کافی نت (مرکز اینترنت) است یا اینکه هتل پنج ستاره دارای فروشگاه های متعدد و موردنیاز مسافر است.<br>درحالیکه لازم ه بقیه ستاره ها چنین موردی نیست. در این ارزیابی ها سه اصل کلی امتیازبندی می‌شود که عبارتنداز: امور ساختمانی تاسیساتی و مکان قرار گرفتن هتل، امور مربوط به نوع سطح سرویس و خدمات و تجهیزات (کمیت و کیفیت خدمات رفاهی موجود در هتل)، امور مربوط به مدیریت، نیروی آدم ی و آموزش .<br>فرق در استانداردهای زیاد به سازماندهی آن هتل نیز برمی گردد که در راس آن استادارد سرویس دهی است. به عنوان مثال گروه کارکنان در یک هتل پنج ستاره زیاد باتجربه روش دیده اند. آنچه با اهمیت است مسلم است راضی نگه داشتن مساله پسندترین مشتری در یک هتل که کار آسانی نیست، آن مشتری زیاد ریزبین و نکته سنج است از کوچکترین موردی می توان خرده بگیرد.<br>بر اساس تجارب شخصی خود چه به عنوان کارمند در چند هتل اصفهان و چه به عنوان مسافری که هتل با ستاره های مختلف را تجربه کرده ، آنچه جهت یک مسافر در هر هتلی با هر ستاره ای با اهمیت است ابتدا احترام و احترام کارمند هتل است. نمی دانم متخصصین هتلداری به این مورد آیا ستاره ای می دهد یا نه، ولی آنچه باعث می شود مسافر دلخور شود خاطره ای بد در ذهن او نقش بندد، همین مورد است. مسافر با هر منظوری از مسافرت در شهر دیگر دچار نوعی اضطراب است در هتل شاید به ونوعی به دنبال آرامش منزل خود باشد. مسافر طعم بد غذا، ملحفه چروکیده و آب سرد حمام را فراموش می نماید اما بی اعتنایی و بدرفتاری کارمند هتل تا ابد در ذهن او می ماند و از ستاره های آن هتل می کاهد. شاید لبخندی دوست ها ه سبب شود که شب راحتی در بالش سنگی هتل با آرامش به صبح رساند.