اطلاعات بیشتر+

یک روزنامه نگار به مبحث فقر-سوختی پرداخته است
در اروپا شمال آمریکا , فقر سوختی رو به بیشتر شدن است تخمین زده شده که ۱۰۰ میلیون خانوار نمی توانند خانه هایشان را در طول فصل های زمستانی به اندازه کافی گرم نگاه دارند.
در پروژه Enact كار به تهیه تولید مجموعه ای چندرسانه در مورد فقر سوختی علل و عوامل ایجاد مدیریت ان پرداخته شده است.
در بخش ی از این پروژه آمده است وقتی که مردم با اولین فصل سرد زمستانی روبرو می شوند قیمت گاز طبیعی ارتقا می یابد مردم نمی توانند در میزان مطلوب خانه های را گرم نگاه دارند در این مستندات ابعاد مختلف این فقر سوختی و علل عوامل آن مورد نقد قرار گرفته است.
پیام کلی پروژه نشان دادن گستردگی فقر-سوختی است در اکثر موارد , ترکیب خانه های بی کیفیت قیمت های بالای انرژی مردم را دچار موارد مالی می نماید و در نهایت می تواند باعث به تهدید انداختن سلامت ی و سلامت ی آنها شود.
این پروژه با استفاده از رسانه های گوناگون سعی در پررنگ کردن سئو مصرف سوخت دارد تا در چند سال های آتی که مصرف انرژی بصورت تصاعدی روی به ارتقا است بتواند سبب کاهش مصرف و درست استفاده کردن خانه ها از انرژی شود.
آیا در آینده مصرف کننده انرژی هستیم؟

در ایران مبحث ۱۹ ساختمان در همین زمینه به تصویب رسیده است ولی هنوز به شکل جدی دنبال نمی شود. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، یکی از مباحث بیست‌ودوگانه مقررات ملی ساختمان است که با رعایت این مقررات در ساخت‌وسازها می‌توان ساختمان‌هایی علمی مبتنی بر ضروریات ضروری محیط زیست و باصرفه در مصرف انرژی را در کشور داشت.
اما هدررفت ۳۰درصدی انرژی در ساخت‌وسازهای کشورمان نشان از این دارد که با وجود گذاشته ای نظارتی همچون سازمان‌های نظام مهندسی شهرداری‌ها، رعایت مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازهای کنونی مغفول مانده و کمتر به آن توجه می‌شود.
اخیرا ً هم اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بر ارزش رعایت مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازها تأکید کرد از شهرداری‌ها خواست که بر طبق قانون عمل کنند و به ساختمان‌های فاقد مبحث ۱۹ مجوز انتها کار ندهند.
اما شهرداری‌ها نیز بر ارزش اجرای مبحث ۱۹ در ساخت‌وسازها واقف معتقد هستند در سال‌های اخیر، عواملی همچون عدم به‌کارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و تاثیر گذار در كم شدن اتلاف انرژی در ساختمان و در نهایت، ضعف در فرهنگ‌سازی درست استفاده انرژی در بین بهره‌برداران در کنار اجرانشدن کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی، ساختمان‌های کشور را به بزرگ‌ترین منبع اتلاف انرژی تبدیل کرده است.
حال با وجود اینکه ارزش رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم برای شهرداری و هم جهت نظامات مهندسی روشن است، چه دلایلی اجرای این با اهمیت را تهم اکنون به تعویق انداخته است؟
کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان می‌تواند با نظارت دقیق مسئولان شهرداری سازمان‌های نظام مهندسی نیز استفاده از مصالح استاندارد در ساختمان، حاصل شود.»